Gunnar Ivarsons stiftelse för hållbart samhällsbyggande

Stiftelsen har som målsättning att finansiellt stödja forskning- och utbildning som har en tydlig målsättning att utveckla det hållbara samhällsbyggandet, och är en viktig medfinansiär för Högskolan i Borås.

Stiftelsen tar i särskilt beaktande:

  • Övergripande hållbar samhällsutveckling genom tekniska, ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter.
  • Samhällsbyggnadsområdets olika grenar såsom planering, utförande, underhåll och förvaltning av byggnader och anläggningar.
  • Byggnadstekniska innovationer för hållbart samhällsbyggande.

Stiftelsen verkar för:

  • Att skapa ny kunskap inom området byggteknik.
  • Kunskapsöverföring mellan akademin och samhällsbyggnadssektorn.
  • Fortbildning och kompetensutveckling inom byggsektorn i regionen.
  • Tillväxt och utveckling i byggbranschen.