Vi stödjer högskolan

Sparbankstiftelsen Sjuhärads främsta uppgift är att främja sparsamhet genom att bevara och utveckla den gamla sparbanks- och föreningsbanksrörelserna idéer och värderingar. Stiftelsen främjar även forskning/utbildning, näringsliv, kultur och idrott. Detta genom att dela ut ekonomiska bidrag till fysiska eller juridiska personer vars målsättning sammanfaller med stiftelsens, den att göra Sjuhäradsbygden till en attraktivare plats att leva på. 
Sparbanksstiftelsen Sjuhärads webbplats

Gunnar Ivarsons stiftelse för hållbart samhällsbyggande. Stiftelsens övergripande mål är att främja utbildning och forskning främst inom området byggteknik vid Högskolan i Borås. 
Gunnar Ivarsons stiftelse för hållbart samhällsbyggandes webbplats

Stiftelsen Svensk Textilforskning. Stiftelsen SvenskTextilforskning har till ändamål att i samarbete med TEKOindustrierna understödja och befordra teknisk-vetenskaplig forskning och högre undervisning rörande textila produkter samt deras framställning och användning.
Stiftelsens Svensk Textilforsknings webbplats

Länsförsäkringar Älvsborg delar årligen ut hållbarhetsstipendier på sammanlagt 100 000 kr till utvalda studenter vid Högskolan i Borås som har genomfört examensuppsatser som bedöms driva professionen framåt med hållbarhetsperspektiv inom respektive område på ett utmärkande sätt.
Länsförsäkringar Älvsborgs webbplats

Fler finansiärer

Naturligtvis finns det fler finansiärer som stödjer högskolans forskning.
Läs mer om högskolans finansiärer