Stiftelsen Svensk Textilforskning

För förverkligande av sitt ändamål mottager stiftelsen bidrag från enskilda företag inom textil- och sömnadsindustrierna med därtill hörande råvaruindustrier, vilka vilja befordra dess verksamhet.

Läs mer på stiftelsens webbplats (extern länk).