Bättre Lean för service och tjänster 7,5 hp

 

Kursen är på 7,5 högskolepoäng och riktar sig till medarbetare på alla nivåer i organisationen. Det ger bäst genomslagskraft om även personer i ledande funktioner ingår i deltagargruppen. 

Lean i tjänstesektorn

Länge var produktion i fokus då förbättringsarbete bedrevs med hjälp av Toyotas produktionsfilosofi – oftast benämnd Lean produktion. De senaste 15 åren har emellertid allt fler upptäckt att kraften i Lean också gäller för stödprocesser och administration i tillverkande företag (industrier), i offentlig sektor (kommuner, landsting och statlig verksamhet), i servicebranschen (hotell, restaurang och butik) och för medarbetare från tjänsteproducerande företag. Grundprinciperna är desamma men metoder och verktyg skiljer sig delvis åt från Lean produktion.

Några frågor som får sina svar under kursen:

  • Vad är den grundläggande filosofin bakom Lean inom administration, service och tjänster?
  • Hur använder vi de grundläggande verktyg som ger en effektivare tjänsteproduktion?
  • Hur eliminerar vi de aktiviteter som inte är värdehöjande och hur minskar vi aktiviteters ledtider i vår egen organisation?
  • Hur kan vi, inom offentlig sektor, värdera och tillfredsställa kundönskemål inom ramen för uppdraget?
  • Hur kan vi, inom företagsmässig verksamhet, reagera snabbare på nya interna och externa kundbehov?

Information om kurs och ansökan

Läs mer om kursen

Använd utskriftsversion om du önskar att skriva ut dokumentet. Vik foldern på mitten så får du en fyrsidig folder i A5-format

För frågor om kursens innehåll, kontakta kursansvarig.

Ansökan

Sista ansökningsdag: 19 april 2022
Ansökan till avgiftsfria kursplatser görs via www.antagning.se (extern länk)

Tid och plats

Hösten 2022

Kursperiod: Vecka 35-50
Kursen ges: Tisdagar kl. 15-18, med undantag för laborationstillfällen som tar längre tid i anspråk.
Kursorter där avgiftsfria platser erbjuds: Gislaved, Göteborg, Lidköping, Nässjö, Simrishamn, Vetlanda, Värnamo och Östhammar.

Frågor om betalplatser besvaras av

peter.kammensjo@hb.se

Kursledare

John Lindskog
John Lindskog är ingenjör inom Industriell ekonomi och har bakgrund som projektledare. Han har lång erfarenhet av att arbeta med kvalitets- och ledningssystem inom Försvarsmakten och privata företag. Förutom att nu studera till en magisterexamen i kvalitets-och ledarskapsutveckling (färdig sommaren 2022) stödjer han företag med ISO-certifieringar och kvalitetsrevisioner.

Peter Kammensjö
Peter Kammensjö är lektor i produktionsteknik och en av grundarna till Bättrekonceptet. Han har lång erfarenhet av produktionsutveckling inom industrin, men arbetar sedan 2012 också mycket med utvecklingsfrågor inom offentlig förvaltning. Sedan många år tillbaka är han verksam vid Högskolan i Borås och har hittills undervisat och tränat mer än 5000 deltagare från industri, offentlig sektor och tjänstesidan i lean.

Bättrekonceptets logotyp
Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.