Bättre ledarskap, 5 hp

Att leda och styra förbättringsarbetet

Att målinriktat, metodiskt, innovativt och uthålligt förbättringsarbete behövs är de flesta överens om. Det gäller både inom industri som är konkurrensutsatt och i offentlig sektor som tycks få ett allt större uppdrag, med mindre medel. Att vägen till detta är ett ledarskap som själva lever och leder enligt de principer och förhållningssätt som skapar förutsättning för medarbetarna att ständigt förbättra, tycks inte vara lika självklart. Lean-principerna hjälper oss synliggöra slöserier och brister i våra arbetssätt men de synliggör också ledarskapsbrister på ett effektivt sätt. Genom Bättre ledarskap vill vi stödja och stärka ledare och chefer som vill öka sin förmåga att leda och styra förbättringsarbetet.

Vad leder utbildningen till?

Ledare och ledningsgrupper på olika nivåer ges i utbildningen möjlighet att vidareutveckla sin strategiska plan för hur förbättringsarbetet ska ledas och styras i den egna organisationen eller avdelningen. Detta görs genom styrda observationer i ”gemba” och analyser av nuläget. Genom föreläsningar och coaching utmanas deltagarna att under kursen formulera en handlingsplan för nästa steg i utvecklingen.

En analys av deltagarens individuella ledarskap ingår också i utbildningen. Den baseras på en så kallad 360-gradare som utgår från de egenskaper hos ledare som är viktiga i ett lean-baserat ledarskap. I den händelse hela ledningsgruppen deltar kan gruppresultat analyseras och vara underlag för ett ännu bättre ledningsgruppsarbete.

Vi medverkar

Peter Kammensjö, universitetslektor i produktionsteknik
Flitigt anlitad lean-utbildare och handledare för ledningsgrupper i både industri och offentlig sektor.

Peter Häyhänen, utvecklingschef Södra Älvsborgs Sjukhus
Erfaren chef och verksamhetsutvecklare på både Ericsson (telecom) och Maersk Line (global transport).

 

 

 

Joakim Backlund, Vice President Operations på Mann+Hummel, Europa. Lång erfarenhet av hur man får medarbetare att växa och nå sin fulla potential.

Läs mer om kursen

Kursblad (pdf)

Kursfolder (utskriftsversion)

Ansökan

Intresseanmälan kan göras till Peter Kammensjö.
E-post: peter.kammensjo@hb.se
Tfn: 070-836 26 66

Bättrekonceptets logotyp