Betalkurser

Ett företag eller organisation som ser behov av att vidareutbilda sina medarbetare kan köpa en utbildning och utse sina egna deltagare. 

Vi kan erbjuda såväl skräddarsydda utbildningar som mer standardiserade kurser, med eller utan högskolepoäng, med eller utan telebildteknik, med eller utan kursplattform på internet och via lärcentra eller i beställarens lokaler.

Deltagare i Bättre-kurser kommer ofta tillbaka därför att man i företaget eller organisationen upptäcker fler behov av riktad kompetensutveckling.

Vårt fokus har blivit Lean och en ökad flödeseffektivitet (pdf) men vi kan erbjuda utbildning även inom polymerteknik, avfallshantering, logistik och eldistribution.

Kontakta oss

Var vänlig kontakta peter.kammensjo@hb.se, mobil 0708-362666, för referenser och mer information.

Bättrekonceptets logotyp