Träning i Bättre produktion

Uppdragsutbildningen omfattar 4 heldagar utspridda på 4 månader. Deltagargruppen möts på olika orter och gör studiebesök på andra företag.

Träningen omfattar:

- Kort historik och bakgrund till Lean production
- Kundvärde - Problemlösning
- Standardiserat arbetssätt
- Värdeflödesanalys
- Huvudprincipen Just In Time
- Huvudprincipen Jidoka
- Daglig styrning
- Förbättringsarbete

För mer information, kontakta peter.kammensjo@hb.se