Frågor och svar om förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma

 

Hur fungerar det med de campusförlagda träffarna?

Hur fungerar det med valideringen? Hur stor del kommer jag att kunna validera?

Om jag har mycket som jag kan validera kommer jag då att bli färdig med utbildningen före de 3,5 åren gått?

Hur fungerar det med arbetsplatsbytet?

Läser jag på heltid?

Behöver jag arbeta samtidigt som jag studerar?

Hur fungerar det om jag redan gått kurser på högskolan, kan jag validera dem?

Frågor om förkunskapskrav för att börja utbildningen?