Stödresurser för studenter vid Campus Skövde

Kontaktperson för utbildningsprogram vid Högskolan i Borås som ges vid Campus Skövde

Biblioteksservice

Hittar du direkt i Skövde. Mer information om vad biblioteket erbjuder hittar du direkt på deras webbplats. 
Till högskolebiblioteket i Skövde

IT

När det kommer till IT-frågor kommer du att få hjälp med en del frågor, som till exempel lokalbokning och tillgång till skrivare, att få hjälp ifrån Högskolan i Skövde, medan det i andra fall, som till exempel den webbaserade lärplattformen Canvas, är Högskolan i Borås som ansvarar. En mer komplett sammanställning hittar du på separat sida.
Till sammanställning över ansvarsfördelning IT

Studenthälsan

Som student i Skövde har du möjlighet till att ta del av det stöd som erbjuds vid Studenthälsan vid Högskolan i Skövde.
Till information om Studenthälsan

Studieverkstan

Studieverkstan är en resurs för alla studenter vid Högskolan i Skövde, inklusive dig som är lärar- eller förskollärarstudent. Till Studieverkstan kan du gå för att prata om akademiskt skrivande, referenshantering, studieteknik med mera.
Till information om Studieverkstan

Studie- och karriärvägledning

Vägledning för dig som är lärar- och förskollärarstudent får du via Studie-och karriärvägledningen vid Högskolan i Skövde. Via den länkade sidan klickar du dig vidare till sidan "Studie- och karriärvägledning".

  • Kontaktperson för studenter vid Högskolan i Borås:

Till studie- och karriärvägledningen vid Högskolan i Skövde

Stöd vid funktionsnedsättning

Är du student och har en funktionsnedsättning? Högskolan i Borås ger studenter möjlighet att studera på lika villkor. Kom ihåg att kontakta oss i god tid så att vi kan planera för dig. Läs om de olika stödinsatser som kan vara aktuella på sidan vanliga stödinsatser vid funktionsnedsättning.
Till information om stöd vid funktionsnedsättning