Pia Nordgren

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4032

E-post: pia.nordgren@hb.se

Rumsnummer: A607A

Signatur: PINO

Som universitetslektor är jag verksam vid Institutionen för pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås och arbetar med forskning och undervisning främst inom områdena barns språkutveckling samt specialpedagogiska frågeställningar i förskola/skola/grundsärskola. Vidare är jag programrektor för förskollärarutbildningarna vid institutionen.

Jag är filosofie doktor i allmän språkvetenskap och har en bakgrund som legitimerad logoped. Min avhandling med titeln ”From sounds to speech and gestures” - case studies of linguistic interaction in children with ASC (Göteborgs universitet, 2016) består av tre longitudinella studier som beskriver utveckling av interaktion (inklusive språkljud, gester och röst) hos några barn med autism under en intervention med språkljud.

Uppdrag

  • Programrektor för förskollärarutbildningarna vid Institutionen för pedagogiskt arbete

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Externa publikationer

Bok (kurslitteratur)

2021
Nordgren, Pia (2021). Språk i sikte. Barns interaktionsutveckling i relation till perception och kognition. Lund: Studentlitteratur.

Doktorsavhandling

2016
Nordgren, Pia, M. (2016). FROM SOUNDS TO SPEECH AND GESTURES Case studies of linguistic interaction in children with ASC, Ale tryckteam, Bohus.

Vetenskapliga artiklar

2023
Frostlund, Jörgen, Nordgren, Pia (2023). Inkludering, en skola för alla och elever med intellektuell funktionsnedsättning i grundskolan: en forskningsöversikt av forskning i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik. Epub ahead of print. 

2022
Frostlund, J., & Nordgren, P. M. (2022). Evidence-based teaching in Swedish compulsory schools for pupils with intellectual disabilities. Journal of Interactional Research in Communication Disorders, 14(1), 154–188.

2017
Nordgren, Pia, M. (2017). Precursors of language development in ASC: A longitudinal single-subject study of gestures in relation to phonetic prosody. Journal of intellectual disabilities, 23:1, 19-38.

2016
Nordgren, Pia, M. (2016). F0, F0 range and duration of utterances – Longitudinal single- subject studies of prosody in two Swedish children with ASC, Clinical Linguistics & Phonetics, 30:1, 29-48.

2015
Nordgren, Pia, M. (2015). Phonological Development in a Child with Autism Spectrum Condition: Case Study of an Intervention, Journal of interactional research in communication disorders, 6:1, 25-51.

Konferensartiklar

Nordgren Pia & Frostlund, Jörgen (2022). Interteach – A total investigation study of Swedish schools regarding the education of pupils with intellectual disabilities International Journal of Technology and Inclusive Education, 11:1. 

Konferenspresentationer

2023
Nordgren, Pia, Frostlund, Jörgen (2023). Interaction with the Environment – part of the Education for Pupils with Intellectual Disabilities – or Not? Konferensbidrag ECER. 

2013
Nordgren, Pia (2013). Attention in terms of response time in one child with autism spectrum disorders. International congress of linguistics 2013.

2010
Nordgren, Pia (2010). Phonetic and phonological aspects in relation to theory of mind and possible consequences for speech training in autism. Proceedings, FONETIK 2010, Dept. of Phonetics, Centre for Languages and Literature, Lund University 

Senaste publikationer

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper