Om akademin

Inom området bedrivs sjuksköterskeutbildning på grundnivå i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad. Därutöver ges barnmorskeutbildning inom sexuell och reproduktiv hälsa samt flera specialistsjuksköterskeutbildningar i vårdvetenskap på avancerad nivå. Inom området bedrivs också utbildningar som leder till kandidatexamen respektive magisterexamen i vård- och omsorgsadministration samt masterexamen i vårdvetenskap med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård. Flera av programmens kurser ges även som fristående kurser.

Inom akademin ges också programutbildningar som leder till kandidatexamen i offentlig förvaltning samt kandidatexamen och magisterexamen i arbetsvetenskap. Dessa sistnämnda utbildningar såväl kompletterar som stärker området Människan i vården.

Dessutom organiseras några av högskolans centrumbildningar inom ramen för akademin - Centrum för välfärdsstudier (CVS) inklusive Centrum för arbetsliv och vetenskap (CAV), PreHospen - Centrum för Prehospital forskning och FoU Sjuhärad Välfärd (FoUS).

Inom akademin finns två institutioner. Akademin har drygt 100 anställda och ca 2 000  studenter.