Studie- och karriärvägledning för program och kurser

Du kan nå oss på följande sätt:

E-post: studievagledning@hb.se

Telefon: 033-435 40 15, klockan 10.00-12.00 måndag till fredag.

Du kan också boka in ett samtal med oss genom att fylla i ett kontaktformulär. 

Vi som ansvarar för utbildningarna på Akademin för vård, arbetsliv och välfärd heter Anna Schmidt, Sofia Ekblad och Emelie Källquist.

  • Anna Schmidt ansvarar för utbildningarna Kandidat i offentlig förvaltning och Magister i arbetsvetenskap.
  • Sofia Ekblad ansvarar för OPUS, Organisations- och personalutvecklare i samhället.
  • Emelie Källquist ansvarar för utbildningarna inom vård.