VFU inom Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård

Ansökningsperiod: 19 augusti - 8 september

För en egenordnad VFU-placering utanför VGR krävs att nedanstående formulär fylls i fullständigt och skickas in inom fastställd tidsangivelse. 

Formuläret blir tillgängligt 19 augusti

Högskolan kontrollera sedan att verksamheten lever upp till kvalitetskraven för aktuell VFU innan platsen godkänns.

OBS! Säkerställ att du har alla nödvändiga uppgifter om din VFU-plats innan du fyller i formuläret. En sammanställning av de uppgifter du behöver uppge finns i Canvas på ytan VFU/Vårdvetenskap.