Utbildningar - vård

Högskolan ger vårdutbildningar på grund-, avancerad och masternivå. Förutom grundutbildningen till sjuksköterska kan du studera till barnmorska eller specialistsjuksköterska. Hos oss kan du specialisera dig inom akut-, ambulans-, anestesi-, psykiatri-, intensiv-, barn-, äldre- och distriktssjukvård. Vi ger också Sveriges enda masterutbildning i vårdvetenskap inom högteknologisk och prehospital miljö.

Vi har ett nära samarbete med sjukhusen i regionen och varje utbildning har stora inslag av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Det innebär att du gör praktik ute på sjukhusen.

Våra vårdutbildningar har stark forskningsanknytning, våra profilområden inom vårdforskning är prehospital akutsjukvård, lärande, ledarskap och etik samt hållbar vårdutveckling med fokus på äldre. Dessutom bedriver vi forskning inom bland annat medicinsk teknik och vårdetik.

Generell information om exempelvis utlandsstudier eller examen hittar du under Mina studier på högskolans studentsidor.

Praktisk information om utbildningen hittar du under meny-knappen.