Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Våra VFU-platser finns i första hand inom Västra Götalands län. För den slutna vården ingår Södra Älvsborgs Sjukhus (Borås och Skene) och Alingsås lasarett. Det kan också bli aktuellt med placering på Skaraborgs Sjukhus i Skövde, Uddevalla sjukhus och NÄL Trollhättan. Platser utanför Västragötalandsregionen kan även bli aktuella.

Akademin har ett VFU-team, som sköter kontakten med vårdverksamheten och förmedlar VFU-platser till dig som student. Har du några frågor eller funderingar kring din VFU är du välkommen att kontakta:              

E-post: vfu.vhb@hb.se