VFU inom specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård

Ansökningsperiod: 19 augusti - 8 september

För en egenordnad VFU-placering utanför VGR krävs att nedanstående formulär fylls i fullständigt och skickas in inom fastställd tidsangivelse. 

Formuläret blir tillgängligt 19 augusti

OBS! Högskolan kontrollerar att verksamheten lever upp till kvalitetskraven för aktuell VFU innan platsen godkänns. Verksamheten ska fylla in ett underlag med frågor. Underlaget laddas ner via formuläret när du fyller i dina uppgifter. Du som student ansvarar för att omgående skicka blanketten till verksamheten och säkerställa att de återsänder den till högskolan enligt instruktioner. 

Säkerställ att du har alla nödvändiga uppgifter om din VFU-plats innan du fyller i formuläret. En sammanställning av de uppgifter du behöver uppge finns i Canvas på ytan VFU/Vårdvetenskap.