VFU inom specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Ansökningsperiod: 2 september - 25 september

För en egenordnad VFU-placering utanför VGR krävs att nedanstående formulär fylls i fullständigt och skickas in inom fastställd tidsangivelse. 

Formuläret blir tillgängligt 2 september

Högskolan kontrollera sedan att verksamheten lever upp till kvalitetskraven för aktuell VFU innan platsen godkänns.

OBS! Säkerställ att du har alla nödvändiga uppgifter om din VFU-plats innan du fyller i formuläret. En sammanställning av de uppgifter du behöver finns i Canvas på ytan VFU/Vårdvetenskap.