VFU inom specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård

Ansökningsperiod: information kommer

För en egenordnad VFU-placering utanför VGR krävs att nedanstående formulär fylls i fullständigt och skickas in inom fastställd tidsangivelse. 

Formuläret blir tillgängligt vid ansökningsperiodens start

Högskolan kontrollera sedan att verksamheten lever upp till kvalitetskraven för aktuell VFU innan platsen godkänns.

OBS! Säkerställ att du har alla nödvändiga uppgifter om din VFU-plats innan du fyller i formuläret. En sammanställning av de uppgifter du behöver finns i Canvas på ytan VFU/Vårdvetenskap.