Erasmus+ formulär Blended Intensive Programme

Uppgifter inför Erasmus+ BIP

International Office behöver uppgifterna bland annat för att kunna förbereda ditt stipendieavtal för utbetalning av en korrekt stipendiesumma.

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Dessa transportsätt räknas som miljövänligt och gäller för det extra stipendiet för grönt resande:
Tåg
Buss
Delad bil (minst två personer som samåker)

Om du ska resa miljövänligt: markera vilket/vilka transportmedel du kommer använda:
Om du ska resa miljövänligt: vilken/vilka resor kommer vara miljövänliga?

Resa som sker samma dag som studierna startar räknas inte som en extra resdag.

 

Resa som sker samma dag som studierna avslutas räknas inte som en extra resdag.

 

GDPR

Uppgifter som du lämnar om dig själv i formuläret och under utbytesprocessen kommer att behandlas av högskolan i syfte att besluta, dokumentera, administrera och följa upp mobiliteten. Uppgifterna kommer att bevaras och gallras enligt gällande gallringsregler och beslut. Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (b) (e) och artikel 9.2 (g) dataskyddsförordningen samt 3 kap. 3 § 2 p. dataskyddslagen.

Uppgifterna kommer lämnas ut till Universitets- och högskolerådet och Europeiska kommissionen för deras självständiga behandling i syfte att genomföra och följa upp mobiliteten. 

Läs mer om hur Högskolan i Borås behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har på högskolans webbplats, hb.se/dataskydd