Print and Collect

Print and Collect innebär att man endast har en skrivarkö som man väljer för sina utskrifter. Sedan kan du hämta dina utskrifter från valfri skrivare genom att identifiera dig med ditt passerkort. Om du  inte hämtar ut dina utskrifter raderas de i utskriftskön efter 48 timmar, vilket innebär besparing av papper, toner och energi med en tydlig miljöaspekt i fokus.

Samtliga maskiner är av samma modell, Toshiba e-studio 3015ac, och utrustade med chipläsare för samma system som personal och studenter använder för access till våra lokaler. Du hittar en förteckning över installerade Print and Collect skrivare och dess placering under: Print and Collect-skrivare.

Funktioner via Print and Collect:


Utskrift med tagg

 • Håll din tagg mot kortsymbolen på kopiatorns framsida och vänta tills det piper.
  • För att skriva ut alla dina väntande jobb trycker du på Print all längst upp på displayen.
  • För att välja vilka av dina väntande jobb du vill skriva ut trycker du på Print Release.
 • När du valt vilka jobb du vill skriva ut trycker du på Print längst ner på skärmen.
 • När du är klar loggar du ut genom att trycka på Logout knappen till höger om displayen.

Utskrift med QR-kod

 • Skanna QR-koden på kopiatorns framsida med mobiltelefonens kamera.
 • Logga in med din signatur/studentID och hb-lösenord.
 • Välj vilka av dina väntande jobb du vill skriva ut och tryck sedan på Print.

Utskrift med manuell inloggning

 • Logga in med din signatur/studentID och hb-lösenord på displayen.
  • För att skriva ut alla dina väntande jobb trycker du på Print all längst upp på displayen.
  • För att välja vilka av dina väntande jobb du vill skriva ut trycker du på Print Release.
 • När du valt vilka jobb du vill skriva ut trycker du på Print längst ner på skärmen.
 • När du valt vilka jobb du vill skriva ut trycker du på Print längst ner på skärmen.
 • När du är klar loggar du ut genom att trycka på Logout knappen till höger om displayen.

Kopiering

 • Håll din tagg mot kortsymbolen på kopiatorns framsida och vänta tills det piper eller logga in manuellt genom att ange din signatur/studentID och hb-lösenord på displayen.
 • Välj funktionen Copy på displayen.
 • För en enkel kopiering tryck på Simple Copy.
 • Gör de inställningar du önskar för att genomföra din kopiering och tryck sedan på Start.
 • När du är klar loggar du ut genom att trycka på Logout knappen till höger om displayen.

Skanning

 • Håll din tagg mot kortsymbolen på kopiatorns framsida och vänta tills det piper eller logga in manuellt genom att ange din signatur/studentID och hb-lösenord på displayen.
 • Välj funktionen Scan på displayen.
  • För att skicka inskannat dokument till dig själv så väljer du Scan to email (myself)
  • För att skicka inskannat dokument till en annan e-postadress väljer du Scan to email (other). Ange därefter e-postadressen i fältet Recipient.
 • Tryck på Start för att starta skanningen.
 • När du är klar loggar du ut genom att trycka på Logout knappen till höger om displayen.