Rörlig media för sociala medier 1: animera för Instagram

Kursen ges på halvfart (50 procents takt)  under tiden 29 augusti–30 oktober 2022. Kursen ges helt och hållet på distans, vilket innebär att det mesta av kontakten mellan studenter och mellan studenter och lärare kommer att ske via lärplattformen Canvas. I Canvas finner du information någon vecka före kursstart och kan komma i kontakt med kursansvariga och övriga lärare.

Läs mer om Canvas

Schema i KronoX

Eftersom kursen ges på distans ställs krav på att studenterna tar eget ansvar för sina studier och arbetar självständigt. Samtidigt försöker vi att skapa en studiemiljö som inbjuder till diskussioner och stimulans.

Om du vill börja förbereda dig inför kursstarten så föreslår vi att du börjar med att läsa kurslitteraturen (se kursplanen).

Avslutningsvis vill vi än en gång välkomna dig till kursen. Vi lärare ser fram emot att träffa dig!

Jan Buse, kursansvarig

Kursinformation

Termin: Hösten2022 Kurskod: C3FRM1 Typ av kurs: Fristående Studietakt: Deltid 50% Studietid: Dag Studieort: Ortsoberoende Studieperiod: 2022-08-29 — 2022-10-30

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3).

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00)

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen

Kursansvarig: Jan Buse

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)