Uppföljningstillämpningar i kalkyleringsprogram

Kursinformation

Termin: Hösten 2022
Kurskod: A1UK2A
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 25%
Studietid: Kväll
Studieort: Ortsoberoende
Studieperiod: 2022-08-29 - 2023-01-15

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig Bill Andersson

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)