Uppföljningstillämpningar i kalkyleringsprogram

Kursen syftar till att man med hjälp av kalkyleringsprogram ska kunna designa och skapa uppföljningstillämpningar, bland annat genom att integrera data från olika typer av externa datakällor. Syftet är också att man ska kunna analysera och presentera data med hjälp av egenutvecklade uppföljningstillämpningar.

Kursen innehåller handhavande av följande:

  • grundläggande funktioner
  • funktioner för handhavande av omfattande datamängder, bland annat genom integrering av externa datakällor exempelvis affärssystem
  • avancerade funktioner för analys och presentation
  • skydd av egenutvecklade tillämpningar

Kursen startar vecka 35 och avslutas med en individuell inlämningsuppgift. Undervisningen i kursen består av föreläsningar och workshops/laborationer med handledning. Kursen erbjuds som fristående kurs och ges på distans.

Vi använder Canvas som lärplattform vid Högskolan i Borås. Via Canvas kommer du under kursens gång att kunna hämta all information som gäller den kurs du ska gå.

Bill Andersson
Kursansvarig 

Användbara länkar

Ny student

Karta över Campus

Schema HT 2022

Kursinformation

Termin: Hösten 2022
Kurskod: A1UK2A
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 25%
Studietid: Kväll
Studieort: Ortsoberoende
Studieperiod: 2022-08-29 - 2023-01-15

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi (A1).

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a1@hb.se
Telefon: 033-435 4011 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00)

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen

Kursansvarig: Bill Andersson

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)