UX-design: användarupplevelsedesign och utvärdering

Vi är väldigt glada att kunna välkomna dig till en spännande och angelägen kurs vid Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap.

Kursen behandlar teorier och metoder som används inom design för användarupplevelser (user experience), utifrån ett användarcentrerat perspektiv som framför allt tar avstamp i områdena informationsarkitektur, interaktionsdesign och UX.

Kursen ges på helfart med början 31 oktober 2022 och slut 15 januari 2023.

Kursen ges huvudsakligen på distans, vilket innebär att det mesta av kontakten mellan studenter och mellan studenter och lärare kommer att ske via lärplattformen Canvas. Vi kommer även att erbjuda (icke-obligatoriska) träffar på campus i Borås, då vi bland annat genomför övningar och handledningar.

I Canvas finner du information någon vecka före kursstart och kan komma i kontakt med kursansvariga och övriga lärare. Eftersom kursen huvudsakligen ges på distans ställs krav på att du tar eget ansvar för dina studier och arbetar självständigt. Samtidigt försöker vi att skapa en studiemiljö som inbjuder till diskussioner och stimulans.

Schema

Om du vill börja förbereda dig inför kursarbetet så föreslår vi att du börjar med att läsa kurslitteraturen (se kursplanen nedan).

Avslutningsvis vill vi än en gång välkomna dig till kursen. Vi lärare ser fram emot att träffa dig!

Malin Billqvist Ung och Elisa Tattersall Wallin, kursansvariga

Bra länkar

Student

Om Canvas

Kursinformation

Termin: Hösten 2022 Kurskod: C3KUX1 Typ av kurs: Fristående Studietakt: Heltid 100% Studietid: Dag Studieort: Borås Studieperiod: 2022-10-31 — 2023-01-15

Observera

UX-design: användarupplevelsedesign och utvärdering är en del av det Front-end kurspaket som erbjuds av Högskolan i Borås.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3).

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00)

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen

Kursansvarig: Kayvan Yousefi Mojir
Kursansvarig: Malin Billqvist Ung

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)