Grunder inom projektledning

Kursen handlar om centrala begrepp, teorier och tekniker inom projektledning, projekt som företeelse och projekt som arbetsform, där utgångspunkt tas i hur arbetet med projekt bör planeras, ledas, genomföras, följas upp och styras samt utvärderas. Kursen är upplagd utifrån ett projekts huvudsakliga skeden; förstudie, planering, genomförande och avslut.

Kurslitteratur

Som kurslitteratur använder vi boken Projektledning (2021). 8 uppl., skriven av Bo Tonnquist (förlag: Sanoma Utbildning).

Distans

All undervisning sker på distans och föreläsningarna kommer att finnas tillgängliga i inspelad form via lärplattformen. Kursen examineras genom tre olika tentamen som du gör digitalt. Respektive tentamen har ett fokus som ”Projekt som arbetsform och förstudie”, ”Planering” respektive ”Genomförande och avslut”.

Lärplattform

Vi använder Canvas som lärplattform vid Högskolan i Borås. Via Canvas kommer du under kursens gång att kunna hämta all information som gäller kursen.

Kursupplägg

Kursen ges på kvartsfart under hösten 2024, 2 september - 19 januari. Kursen är indelad i tre kursdelar och kursschemat visar när respektive kursdel startar och avslutas samt tentamensdatum. Vid start av en kursdel blir föreläsningsmaterial tillgängligt i Canvas.

Tänk på att du måste registrera dig på kursen och skapa ditt studentkonto/ID!

Här hittar du hittar information om dina studier:

Ny student

Patrik Hedberg (kursansvarig)
patrik.hedberg@hb.se
033- 435 4139

Bill Andersson
bill.andersson@hb.se

Kursinformation

Termin: Hösten2024 Kurskod: C1GP1A Typ av kurs: Fristående Studietakt: Deltid 25% Studietid: Blandade tider Studieort: Ortsoberoende Studieperiod: 2024-09-02 — 2025-01-19

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3).

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00)

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen

Kursansvarig: Patrik Hedberg

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)