Litteraturförmedling på skolbibliotek, distans

Välkommen till kursen Litteraturförmedling på skolbibliotek 7,5 hp vid Högskolan i Borås

Grattis till din plats på kursen och välkommen som student vid Högskolan i Borås! Du har blivit antagen till ovanstående kurs och vi ser fram emot spännande diskussioner och kunskapsutbyten under det närmaste halvåret. Under våren kommer du att få träffa och lyssna på flera av våra forskare och lärare som kommer att ge olika perspektiv och teoretiska ansatser kring litteraturförmedling på skolbibliotek. Under kursens gång är även din roll som student och dina tidigare erfarenheter i fokus och en stor del av kursen består av ett ömsesidigt kunskapsutbyte kursdeltagarna emellan. Vi är övertygade om att det kommer att bli en intressant och spännande kurs. 

För att du som kursdeltagare ska kunna ta del av information i kursen så måste du enligt tidigare utskickad information registrera dig och ordna med inloggning för lärplattformen Ping Pong. Använd ditt användarnamn s17xxxx samt lösenordet du har skapat vid registreringen för att logga in. Väl inne på Ping Pong hittar du vår kursarea via menyalternativet ”Aktiviteter” – ”Mina aktiviteter”. I listan som dyker upp klickar du på ”C3FLL1 V18-1 Litteraturförmedling på skolbibliotek, distans 7,5 hp” och därefter kan du ta del av kursinformationen.

I Ping Pong finns all den information som behövs för deltagare, som t.ex. schema och kursplan med tillhörande kurslitteraturlista. Lärplattformen ger också möjligheter till kommunikation t.ex. via en anslagstavla där lärare informerar om den senaste informationen i kursen. Det finns även en app att hämta ner som gör det lättare att följa uppdateringen av Ping Pong för er deltagare. Bekanta er med lärplattformen innan kursstart. Ytterligare genomgång av kursens upplägg och lärplattformen kommer att ske vid kursstart. 

Vi kommer under kursens gång att ha två träffar i Borås, en den 14 mars och en den 30 maj. De är inte obligatoriska, men vi hoppas att du vill vara med då vi tror att de kommer att vara givande.

Vi hoppas dina studier ska bli inspirerande och ser fram emot att träffa dig!

Julia Pennlert och Maria Ringbo, kursansvariga

Kursinformation

Termin: Våren 2018
Kurskod: C3FLL1
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 25%
Studietid: Övrig tid
Studieort: Borås
Studieperiod: 2018-01-15 - 2018-06-03

Observera

Kursen ges på kvartsfart/distans och innehåller fåtal träffar. Kommunikation mellan deltagare och lärare liksom seminarier och grupparbeten genomförs med hjälp av lärplattform och andra kommunikationsverktyg. För kursen krävs tillgång till bredbandsansluten dator samt kringutrustning.)

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig Maria Ringbo
Kursansvarig Julia Pennlert

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)