Informationssökning och kritisk granskning i lärandemiljöer

Välkommen till kursen Informationssökning och kritisk granskning

Vi startar 20 januari och arbetar tillsammans fram till 29 mars. Den här kursen sätter fokus på bibliotekens funktion som lärandemiljö och på biblioteksanvändares utveckling av informationskompetenser. I kursen lägger vi stor vikt vid den komplexa praktiken att söka, använda och värdera information i det digitala samhället. Informationskompetens och medie- och informationskunnighet (MIK) är breda begrepp och de relaterar till företeelser såsom informationsbehov, informationssökning och kritisk granskning. Dessa begrepp diskuteras och problematiseras utifrån aktuell forskning på området. I kursen får du även stifta bekantskap med relevanta resurser för undervisning i informationssökning samt för samverkan med andra professioner.

Den 30-31 januari träffas vi i Borås för två dagar fyllda med föreläsningar och workshops.

Efter att du har registrerat dig får du tillgång till lärplattformen PingPong, där du hittar mer information om kursen.

Välkommen!

Kursinformation

Termin: Våren 2020
Kurskod: C3IIL1
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 50%
Studietid: Dag
Studieort: Ortsoberoende
Studieperiod: 2020-01-20 - 2020-03-25

Observera

Kursen ges på halvfart/distans och innehåller en träff på campus i Borås. Vi rekommenderar att ni deltar i träffen men den är inte obligatorisk. Kommunikation mellan deltagare och lärare liksom seminarier genomförs med hjälp av lärplattform och andra kommunikationsverktyg. För kursen krävs tillgång till bredbandsansluten dator samt kringutrustning.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3).

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00)

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen

Kursansvarig: Maria Ringbo
Kursansvarig: Sirpa Bark

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)