Modersmålslärarens roll i elevernas språk- och kunskapsutveckling

Kursinformation

Termin: Våren 2022
Kurskod: CMSK00
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 25%
Studietid: Blandade tider
Studieort: Ortsoberoende
Studieperiod: 2022-01-17 - 2022-06-05

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig Emma Almingefeldt
Kursansvarig Lena Thornéus

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)