Demokrati och konfliktlösning i pedagogiskt arbete

Nu väntar två spännande och roliga terminer med fokus på demokrati och konfliktlösning. Du möter i kursen ständigt aktuella teman som är centrala för den pedagogiska professionens praxis. I kursen får du praktiknära verktyg/metoder, teorier, och kunskaper för att utveckla din professionella yrkeskompetens med avseende på demokratiarbete och konflikthantering i det samtida utbildningsväsendet.

Ett axplock av frågor som kursen tangerar är demokratiuppdragets specifika betydelse i förskolan och skolan, demokratiska dialoger i pedagogiskt arbete och konflikthanterings komplexa och svårhanterliga utmaningar exempelvis i mötet med barn/elever och unga med samspelssvårigheter.

Kursuppstart

Kursen sträcker sig fram till 19 januari 2025 med en studietakt på 25%. Kursen första tillfälle äger rum 15 januari, kl.16:30 - 19:30 via zoom där kursansvariga introducerar kursen följt av en föreläsning om demokratibegrepps utbildningshistoriska bakgrund inom förskolan och skolan.

Länk till det här tillfället finner du i canvas som är kursens lärplattform.

Schema

Kursens schema hittar du i Kronox. Sök på CDOK10 så får du fram schemat. Samtliga tillfällen är på distans och via zoom.

Lärplattformen Canvas

Information kursens lärplattform canvas. Det är viktigt att du skaffar inloggning och får tillgång till aktiviteten i Canvas, för där hittar du i stort all väsentlig information om kursen. Kontakta någon av kursens ansvariga om du inte får tillgång till aktiviteten i canvas.

Kurslitteratur

Relevant kurslitteratur

Till första tillfället blir Deweys bok om utbildning och demokrati viktig att införskaffa.

Varmt välkommen till kursen och vi hoppas du kommer trivas!

Getahun Yacob Abraham getahun_yacob.abraham@hb.se

Christian Rönnögård  Christian.Ronnogard@hb.se (Kursansvarig)
 

 

 

 

 

 

Kursinformation

Termin: Våren2024 Kurskod: CDOK10 Typ av kurs: Fristående Studietakt: Deltid 25% Studietid: Kväll Studieort: Ortsoberoende Studieperiod: 2024-01-15 — 2025-01-19

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3).

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00)

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen

Kursansvarig: Christian Rönnögård
Kursansvarig: Getahun Yacob Abraham

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)