Förstelärare: Utvecklingsarbete på vetenskaplig grund 2

Kursen syftar till att praktiskt och teoretiskt fördjupa dina professionskunskaper på vetenskaplig grund inom ramen för förstelärares ansvarsområden. De praktiska och teoretiska fördjupningarna i kursen handlar om att diskutera professionskunskaper kopplat till försteläraruppdraget och prova olika ansatser, modeller, metoder och redskap för att skapa förutsättningar för ett förankrat och hållbart utvecklingsarbete. Ett centralt inslag i kursen är aktionsforskning och hur utvecklingsarbeten kan ske i samverkan med forskare från universitet och högskolor. Inom ramen for kursen genomför du en uppföljande granskning av vidare möjligheter och förutsättningar för ett fortsatt hållbart utvecklingsarbete. Denna undersökning ska rapporteras skriftligt och redovisas muntligt vid ett seminarium.

Kursintroduktion

Torsdag 25 januari, klockan 17.00-19.30
Inför kursintroduktionen förbereder du dig genom att översiktligt läsa och navigera i kurslitteraturen:

  • Kornhall, P. (2015). Förstelärare – En handbok. Stockholm: Natur & Kultur. (252 s)
  • Persson, S. (2017). Forskningslitteracitet – en introduktion till att förstå, värdera och använda vetenskaplig kunskap. Forskning i korthet nr 1 2017. Sveriges Kommuner och Landsting och Kommunförbundet Skåne. (35 s)

Distansundervisning

Introduktionen och övriga kurstillfällen sker på distans via webbplattformen Zoom. För att kunna medverka på Zoom är det viktigt att du har fungerande högtalare och mikrofon. Zoom kan användas på dator, surfplatta och smarta mobiltelefoner.

Information om hur du använder Zoom

Schema

Tider och datum för övriga kurstillfällen arbetas med in i det sista. Senast en vecka innan kursstart ska alla bitar vara på plats. Du får då tillgång till kursytan i Canvas. Här kommer du att hitta mer information om kursen, kursens olika moment, kursplan, länk till schema och länk till det Zoomrum där kursen kommer att hållas.

Kursen ges på torsdagar från klockan 17.00 till 19.30.

Registrering

För att behålla din plats på kursen behöver du registrera dig

Vi ser fram emot en spännande kurs!

Hälsar,

Martin Hugo och Johanna Rahm (kursansvariga).

Kursinformation

Termin: Våren2024 Kurskod: CFUV20 Typ av kurs: Fristående Studietakt: Deltid 25% Studietid: Blandade tider Studieort: Ortsoberoende Studieperiod: 2024-01-15 — 2024-06-02

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3).

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00)

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen

Kursansvarig: Martin Hugo
Kursansvarig: Johanna Rahm

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)