Specialpedagogik för förskollärare och lärare i grundskolan F-9

Ni kommer under kursens gång att få möta lärare som forskar och undervisar inom det specialpedagogiska fältet inom förskola och skola och föreläsningarna följs av seminarier, där ni får möjlighet att diskutera med varandra i grupper via zoom.

Seminarierna kommer att vara obligatoriska. Kursen avslutas i vår med uppsatsskrivande i par, som diskuteras på ett seminarium den 28 maj.

Förberedelse

Inför de första undervisningstillfällena på kursen kan du förbereda dig genom läsning av litteratur som finns specificerad i kursplanen och/eller https://publicera.kb.se/noad/article/view/17569

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1273170/FULLTEXT01.pdf

https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1712894&dswid=-4668(denna artikel kan nås av studenter via biblioteket på Högskolan i Borås)

Zoom

Undervisningsmomenten kommer att ges via Zoom online. Ta gärna del av informationen om Zoom innan första undervisningstillfället.

Ta gärna del av information om att plugga på distans.

Kurstider

Kursen är planerad att gå i huvudsak på tisdagkvällar mellan 16.30-18.30. Schema i Kronox .

Kursintroduktion

Kursintroduktionen är tisdagen den 16 januari kl. 16.30 på Zoom. Zoomlänk kommer att läggas ut via lärplattformen Canvas, som ni får tillgång till efter registrering och också via Kronox-schemat innan det här tillfället. Tänk på att ändringar kan ske i schemat, så håll dig uppdaterad med Kronox och var uppmärksam på information som skickas ut via Canvas.

Frågor

Om du har några frågor är du förstås välkommen att höra av dig!

Väl mött den 16 januari!

Pia Nordgren, universitetslektor i pedagogiskt arbete och programrektor för förskollärarprogrammen vid Högskolan i Borås

pia.nordgren@hb.se

 

Kursinformation

Termin: Våren2024 Kurskod: CSF910 Typ av kurs: Fristående Studietakt: Deltid 50% Studietid: Kväll Studieort: Ortsoberoende Studieperiod: 2024-01-15 — 2024-06-02

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3).

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00)

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen

Kursansvarig: Pia Nordgren
Kursansvarig: Jörgen Frostlund

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)