Jörgen Frostlund

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4096 E-post: jorgen.frostlund@hb.se Rumsnummer: B505 Signatur: JRFR