Jörgen Frostlund

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4096

E-post: jorgen.frostlund@hb.se

Rumsnummer: B505

Signatur: JRFR