Jörgen Frostlund

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer:

Mobilnummer:

E-post: jorgen.frostlund@hb.se

Rumsnummer: B505

Signatur: JRFR