Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för elever som undervisas på sitt andraspråk

Denna kurs syftar till att ge en teoretisk och praktisk pedagogisk beredskap för hur flerspråkiga elever, som undervisas på sitt andraspråk, kan stärkas språk- och kunskapsmässigt i ämnesundervisningen. Kursen är uppdelad i två delkurser:

1) Nyanländas lärande (2,5 hp)
2) Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (5 hp)

Kursintroduktion

Tisdagen 16/1 klockan 19:00-20:30 håller kursansvarig en kortare kursintroduktion online via Zoom. Här får du även möjlighet att träffa dina kursdeltagare och ställa frågor om kursen. Till zoom-mötet https://hb-se.zoom.us/j/62680889439

Helt på distans

Kursen är på 7,5 hp och har en studietakt på 25%. Detta gör att den pågår under en hel termin. Vidare är kursen nätbaserad, helt på distans, utan fysiska träffar på Högskolan i Borås. På Canvas finns all information om kursen och här lägger lärarna successivt ut sina föreläsningar, läshänvisningar, workshops och examinationer. Föreläsningarna är filmade och kan ses under en längre tidsperiod. Workshops och muntliga examinationer är förlagda till kvällar.

I kursplanen beskrivs kursens innehåll, lärandemål och examinationer. Tänk på att viss kurslitteratur lagts till, varför du noga behöver titta på de läshänvisningar som finns på Canvas.

Om Canvas

Frågor?

Om ni frågor om kursen kontakta kursansvarig jenny.uddling@hb.se.

Väl mött! Jenny Uddling

 

Kursinformation

Termin: Våren2024 Kurskod: CSVA00 Typ av kurs: Fristående Studietakt: Deltid 25% Studietid: Blandade tider Studieort: Ortsoberoende Studieperiod: 2024-01-15 — 2024-06-02

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3).

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00)

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen

Kursansvarig: Jenny Uddling

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)