Energiingenjör

Välkommen till din nya utbildning!

Längre ner på sidan finner du schema och andra dokument som kan vara bra att läsa igenom inför första terminen. Vi ses i september!

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet.

Programinformation

Starttermin: Hösten 2018
Programkod: TGENI
Programtillfälleskod: TGENI18h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Päivi Ylitervo

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Blockschema Energiingenjör (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2021

Akademiskt skrivande

Kursinformation för Akademiskt skrivande
Anmälningskod: E57V1
Gruppnamn: Allmän
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 21 mars

Akademiskt skrivande

Kursinformation för Akademiskt skrivande
Anmälningskod: E57V1
Gruppnamn: Elkraft
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 21 mars

Examensarbete i energiteknik

Kursinformation för Examensarbete i energiteknik
Anmälningskod: E58V1
Gruppnamn: Allmän
Typ: Obl.
Period: 22 mars - 6 juni

Examensarbete i energiteknik

Kursinformation för Examensarbete i energiteknik
Anmälningskod: E58V1
Gruppnamn: Elkraft
Typ: Obl.
Period: 22 mars - 6 juni

Industriprojekt för energiingenjörer

Kursinformation för Industriprojekt för energiingenjörer
Anmälningskod: E56V1
Gruppnamn: Allmän
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 21 mars

Industriprojekt för energiingenjörer

Kursinformation för Industriprojekt för energiingenjörer
Anmälningskod: E56V1
Gruppnamn: Elkraft
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 21 mars

Hösten 2020

CAD för VVS-installationer

Kursinformation för CAD för VVS-installationer
Anmälningskod: E84H0
Gruppnamn: Allmän
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 1 november

Elanläggnings- och reläskyddsteknik

Kursinformation för Elanläggnings- och reläskyddsteknik
Anmälningskod: E88H0
Gruppnamn: Elkraft
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 1 november

El-CAD och ritteknik

Kursinformation för El-CAD och ritteknik
Anmälningskod: E90H0
Gruppnamn: Elkraft
Typ: Obl.
Period: 2 november - 17 januari

Elkrafttekniska beräkningar och elkvalitet

Kursinformation för Elkrafttekniska beräkningar och elkvalitet
Anmälningskod: E87H0
Gruppnamn: Elkraft
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 1 november

Industriell energihushållning

Kursinformation för Industriell energihushållning
Anmälningskod: E85H0
Gruppnamn: Allmän
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 1 november

Kraftelektronik

Kursinformation för Kraftelektronik
Anmälningskod: E89H0
Gruppnamn: Elkraft
Typ: Obl.
Period: 2 november - 17 januari

Mätteknik och mätvärdesanalys

Kursinformation för Mätteknik och mätvärdesanalys
Anmälningskod: E86H0
Gruppnamn: Allmän
Typ: Obl.
Period: 2 november - 17 januari

Projektteknik

Kursinformation för Projektteknik
Anmälningskod: E10H0
Gruppnamn: Allmän
Typ: Obl.
Period: 2 november - 17 januari

Våren 2020

Elkretsanalys

Kursinformation för Elkretsanalys
Anmälningskod: E69V0
Gruppnamn: Elkraft
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 22 mars

Fjärrvärme och fjärrkyla

Kursinformation för Fjärrvärme och fjärrkyla
Anmälningskod: E92V0
Gruppnamn: Allmän
Typ: Obl.
Period: 23 mars - 7 juni

Förbränningsteknik

Kursinformation för Förbränningsteknik
Anmälningskod: E67V0
Gruppnamn: Allmän
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 22 mars

Styr- och reglerteknik

Kursinformation för Styr- och reglerteknik
Anmälningskod: E73V0
Gruppnamn: Allmän
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 22 mars

Styr- och reglerteknik

Kursinformation för Styr- och reglerteknik
Anmälningskod: E73V0
Gruppnamn: Elkraft
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 22 mars

Hösten 2019

Tillämpad matematik och statistik

Kursinformation för Tillämpad matematik och statistik
Anmälningskod: E34H9
Typ: Obl.
Period: 2 september - 3 november

Ventilations- och uppvärmningssystem 1

Kursinformation för Ventilations- och uppvärmningssystem 1
Anmälningskod: E40H9
Typ: Obl.
Period: 4 november - 19 januari

Våren 2019

Grundläggande mekanik och hållfasthetslära för energiingenjörer

Kursinformation för Grundläggande mekanik och hållfasthetslära för energiingenjörer
Anmälningskod: E04V9
Typ: Obl.
Period: 25 mars - 9 juni

Linjär algebra och differentialekvationer

Kursinformation för Linjär algebra och differentialekvationer
Anmälningskod: E02V9
Typ: Obl.
Period: 21 januari - 24 mars

Hösten 2018

Förnyelsebar energi

Kursinformation för Förnyelsebar energi
Anmälningskod: E48H8
Typ: Obl.
Period: 5 november - 20 januari

Introduktion Energiteknik

Kursinformation för Introduktion Energiteknik
Anmälningskod: E94H8
Typ: Obl.
Period: 3 september - 4 november

Matematisk analys, inriktning Energi-och Kemiingenjörer

Kursinformation för Matematisk analys, inriktning Energi-och Kemiingenjörer
Anmälningskod: E50H8
Typ: Obl.
Period: 5 november - 20 januari