Päivi Ylitervo

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4643

Mobilnummer: 0790-980021

E-post: paivi.ylitervo@hb.se

Rumsnummer: D826

Signatur: PYL

Jag arbetar som postdoktor inom forskningsområdet resursåtervinning med fokus på att ta fram innovationer inom membranbioreaktorer som kan användas för andra generationens bioetanol framställning.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2009. Innan dess utbildade jag mig inom kemiteknik med inriktning mot bioteknik vid Högskolan i Borås. För närvarande är jag verksam i ett forskningsprojekt som finansieras av Energimyndigheten.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Concepts for improving ethanol productivity from lignocellulosic materials: Encapsulated yeast and membrane bioreactors.

Senaste publikationer

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper