Päivi Ylitervo

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4643

E-post: paivi.ylitervo@hb.se

Rumsnummer: D826

Signatur: PYL

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Concepts for improving ethanol productivity from lignocellulosic materials: Encapsulated yeast and membrane bioreactors.

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper