Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem

Grattis till din plats på Högskolan i Borås!

Nu har du sex spännande och lärorika terminer framför dig. Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Kopplingen till yrkeslivet i fritidshem och skola finns som en röd tråd genom hela utbildningen.

Som student vid Högskolan i Borås kommer en del av din studietid att vara förlagd till fritidshem och skolor. det vill säga så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU). För att få genomföra din VFU ska du lämna in ett önskemål om områdesval till högskolan under den första utbildningsdagen. För att få gå ut på VFU behöver du visa upp ett utdrag ur ditt belastningsregister och detta begär du ut hos polisen. Blanketter för detta hittar du under snabblänkar.

Att läsa på högskolan innebär stor frihet men också stort eget ansvar. Att läsa på 100 % innebär 40 timmars arbetsvecka. Förutom deltagande på schemalagda aktiviteter och studiegruppsarbeten förväntas du under icke schemalagd tid att läsa litteratur och göra uppgifter.

Ni kommer att vara organiserade i studiegrupper. Studiegruppen är både ett medel för att kunna stödja varandra för att nå så långt i den egna kunskapsutvecklingen som möjligt men också ett sätt att lära sig hantera grupprocesser. Du kommer i ditt yrke att utveckla grupper och som anställd är arbetslaget och kollegialt lärande en viktig del av skolutveckling.

Första terminen läser alla lärarutbildningarna en gemensam utbildningsvetenskaplig kärna. Kursen kommer initialt att fokusera på arbete i grupp och dessa titlar ingår tidigt i kursen (tänk på att du kan låna på bibliotek):

Almström Persson, Gunilla, Blomström, Vendela, Vogel, Anna, Wirdenäs, Karolina (2016). Språk i samspel, Retorik för pedagoger. Aglatuq HB, Stockholm.

Bie, Kristin (2014). Reflektionshandboken för pedagoger. 1. uppl. Malmö: Gleerups (122 s)

Nilsson, Björn (2016). Samspel i grupp: introduktion till gruppdynamik. 2., omarb. och utök. uppl. Lund: Studentlitteratur (187 s)

Även om den första kursen är gemensam för alla lärarutbildningar vid Högskolan i Borås kommer du att träffa de andra som har valt samma inriktning som du, i studiegruppen och i seminariegrupper.

All övrig information kommer vid kursstart. Du behöver inte börja dina studier eller läsa litteratur innan terminen startar.

Välkommen, hoppas du kommer att trivas hos oss!

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet.

Programinformation

Starttermin: Hösten 2018
Programkod: LGGFR
Programtillfälleskod: LGGFR18h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Jonas Johansson

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2021

Examensarbete: Att utforska pedagogiskt arbete för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem

Kursinformation för Examensarbete: Att utforska pedagogiskt arbete för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem
Anmälningskod: L20V1
Typ: Obl.
Period: 29 mars - 6 juni

Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem III: Vetenskapliga perspektiv

Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem III: Vetenskapliga perspektiv
Anmälningskod: L07V1
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 28 mars

Hösten 2020

Fritidspedagogisk verksamhet II

Kursinformation för Fritidspedagogisk verksamhet II
Anmälningskod: L58H0
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 17 januari

Våren 2020

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet

Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet
Anmälningskod: L13V0
Typ: Obl.
Period: 30 mars - 7 juni

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2: Specialpedagogiska perspektiv

Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2: Specialpedagogiska perspektiv
Anmälningskod: L15V0
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 23 februari

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering

Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering
Anmälningskod: L17V0
Typ: Obl.
Period: 24 februari - 29 mars

Hösten 2019

Tillval: Bild för grundlärare med inriktning mot fritidshem

Kursinformation för Tillval: Bild för grundlärare med inriktning mot fritidshem
Anmälningskod: L21H9
Typ: Valbar
Period: 2 september - 19 januari

Tillval: Musik för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem

Kursinformation för Tillval: Musik för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem
Anmälningskod: L22H9
Typ: Valbar
Period: 2 september - 19 januari

Våren 2019

Fritidspedagogisk verksamhet I

Kursinformation för Fritidspedagogisk verksamhet I
Anmälningskod: L03V9
Typ: Obl.
Period: 21 januari - 9 juni

Hösten 2018

Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare

Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare
Anmälningskod: L03H8
Typ: Obl.
Period: 3 september - 20 januari