Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Varmt välkommen till din utbildningsplats!

Högskolan i Borås erbjuder dig en lärarutbildning av hög kvalitet. Under åtta terminer kommer du att få möjlighet att successivt växa in i din lärarroll. Utbildningen innebär en blandning av utbildningsvetenskapliga kurser (UVK I-III), ämneskurser och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på olika skolor. I ämneskurserna ingår både ämnesteori, ämnesdidaktik och metodik. Yrkesutövningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och ett vetenskapligt förhållningssätt, att exempelvis vara nyfiken, undersökande, kritisk och granskande är en viktig grund för yrkesutövningen. Vetenskap och profession vävs därför samman till en helhet i kurserna.

Centralt i utbildningen är förmågan att kunna planera, genomföra och utvärdera undervisning med fokus på måluppfyllelse för eleverna. Denna förmåga kommer att utvecklas exempelvis genom ämneskunskaper, användning av digitala och estetiska lärprocesser och ett inkluderande arbetssätt. Undervisning kommer även att relateras till aspekter av hållbar utveckling. I Utbildningsplanen finns en översikt av samtliga mål för utbildningen, både lokala och nationella. Dessa mål ger sammantaget en god bild av utbildningen.

Samverkan och kollegialt lärande är angeläget både under utbildningen och som verksam lärare. Arbetet organiseras därför i studiegrupper i syfte att stimulera den egna kunskapsutvecklingen samt för att lära om och hantera grupprocesser.

Några praktiska saker:

 • För att få påbörja och genomföra din VFU, måste du lämna in ett önskemål om områdesval till högskolan redan första dagen och du måste också begära ut ett utdrag från belastningsregistret hos polisen. Dessa blanketter hittar du under snabblänkar.
 • Första terminen läser lärarutbildningarna en gemensam utbildningsvetenskaplig kurs (UVK I). Kursen kommer initialt att fokusera på arbete i grupp och denna titel ingår tidigt i kursen:

Almström Persson, Gunilla, Blomström, Vendela, Vogel, Anna, Wirdenäs, Karolina (2016). Språk i samspel, Retorik för pedagoger. Aglatuq HB, Stockholm.

Bie, Kristin (2014). Reflektionshandboken för pedagoger. 1. uppl. Malmö: Gleerups (122 s)

Nilsson, Björn (2016). Samspel i grupp: introduktion till gruppdynamik. 2., omarb. och utök. uppl. Lund: Studentlitteratur (187 s)

 • I vår lärplattform PingPong kan du söka efter Min programportal som ger dig en visuell översikt över hela programmet. Länkar till kommande kurser läggs till efterhand i översikten.
 • Kursstart 4 september. 13:00 i M204.

Det är min förhoppning att utbildningen blir till belåtenhet och att du kommer att trivas!

Marita Cronqvist, programansvarig

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet.

Programinformation

Starttermin: Hösten 2018
Programkod: LAG46
Programtillfälleskod: LAG4618h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Maria Ferlin

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2022

Utvärdering och bedömning i svenska, engelska samt matematik för grundlärare med inriktning mot grundskolans åk 4-6

 • Kursinformation för Utvärdering och bedömning i svenska, engelska samt matematik för grundlärare med inriktning mot grundskolans åk 4-6
 • Anmälningskod: L16V2
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 mars - 5 juni

Utvärdering och bedömning i svenska, engelska samt matematik för grundlärare med inriktning mot grundskolans åk 4-6

 • Kursinformation för Utvärdering och bedömning i svenska, engelska samt matematik för grundlärare med inriktning mot grundskolans åk 4-6
 • Anmälningskod: L34V2
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 mars - 5 juni

Hösten 2021

Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare i grundskolans åk 4-6, III: Vetenskapliga perspektiv

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare i grundskolans åk 4-6, III: Vetenskapliga perspektiv
 • Anmälningskod: L40H1
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 augusti - 7 november

Examensarbete, del 1 - kunskapsöversikt

 • Kursinformation för Examensarbete, del 1 - kunskapsöversikt
 • Anmälningskod: L37H1
 • Typ: Obl.
 • Period: 8 november - 16 januari

Våren 2021

Svenska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II

 • Kursinformation för Svenska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II
 • Anmälningskod: L30V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 18 januari - 6 juni

Engelska och engelskdidaktik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II

 • Kursinformation för Engelska och engelskdidaktik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II
 • Anmälningskod: L42V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 8 mars - 6 juni

Hösten 2020

Matematik med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II

 • Kursinformation för Matematik med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II
 • Anmälningskod: L28H0
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 augusti - 17 januari

Engelska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I

 • Kursinformation för Engelska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I
 • Anmälningskod: L34H0
 • Typ: Obl.
 • Period: 5 oktober - 17 januari

Våren 2020

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2: Specialpedagogiska perspektiv

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2: Specialpedagogiska perspektiv
 • Anmälningskod: L15V0
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 januari - 23 februari

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering
 • Anmälningskod: L17V0
 • Typ: Obl.
 • Period: 24 februari - 29 mars

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet
 • Anmälningskod: L13V0
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 mars - 7 juni

Hösten 2019

Bild för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

 • Kursinformation för Bild för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6
 • Anmälningskod: L17H9
 • Typ: Valbar
 • Period: 2 september - 19 januari

Musik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

 • Kursinformation för Musik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6
 • Anmälningskod: L18H9
 • Typ: Valbar
 • Period: 2 september - 19 januari

Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

 • Kursinformation för Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6
 • Anmälningskod: L19H9
 • Typ: Valbar
 • Period: 2 september - 19 januari

Samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

 • Kursinformation för Samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6
 • Anmälningskod: L20H9
 • Typ: Valbar
 • Period: 2 september - 19 januari

Våren 2019

Matematik med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I

 • Kursinformation för Matematik med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I
 • Anmälningskod: L09V9
 • Typ: Obl.
 • Period: 21 januari - 9 juni

Svenska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I

 • Kursinformation för Svenska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I
 • Anmälningskod: L08V9
 • Typ: Obl.
 • Period: 21 januari - 9 juni

Hösten 2018

Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare
 • Anmälningskod: L06H8
 • Typ: Obl.
 • Period: 3 september - 20 januari