Magisterprogram i Textilt Management

Välkommen till din nya utbildning!

Längre ner på sidan finner du både schema och andra dokument som kan vara bra att läsa igenom inför första terminen. Vi ses i september!

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet.

Programinformation

Starttermin: Hösten 2018 Programkod: AMATM Programtillfälleskod: AMATM18h Studietakt: Heltid 100% Studietid: Dag Studieort: Borås

Observera

Motivationsbrev I motivationsbrevet som ska skrivas på engelska, motiverar du varför just du ska få en plats vid det program du har sökt. Brevet ska motivera varför du är lämpad att gå programmet och hur du förväntar dig programmet i förhållande till din framtida karriär. Med brevet demonstrerar du också din kommunikativa förmåga. Om du har ansökt till mer än ett masterprogram inom Textilt management (ansökningkoder: 82055, 82057, 82059) ska det vara tydligt i brevet vilka prioriteringar du gjort mellan de olika programmen. Följande måste vara tydligt i brevet: Dina kontaktuppgifter: namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, anmälningsnummer. Brevet får inte vara längre än en A4-sida exklusive kontaktuppgifter. Ladda upp ditt motivationsbrev via meritfliken på "Mina sidor" på www.antagning.se senast den 21 juni 2018. Rekommenderat innehåll Brevet ska ge läsaren en förståelse för vem du är, din akademiska bakgrund, din yrkeserfarenhet och din relation till ämnet textil och mode. Beskriv också dina personliga egenskaper i projekt och individuellt arbete. Intervju De sökande som har valts ut för intervjuer kommer kontaktas med en tid och information för en intervju. Det är den sökandes ansvar att nödvändiga programvaror är installerade på datorn, att internetuppkopplingen är tillräcklig och att det fotot på den identifikationshandling som skickades in i samband med ansökan går att använda för identifiering vid intervjun. Datum för intervjuerna kommer annonseras senare. Den tilldelade tiden för intervju är inte ombokningsbar. Ett schema med intervjutider läggs upp på hemsidan.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi (A1).

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a1@hb.se
Telefon: 033-435 4011 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen

Programansvarig: Hanna Wittrock
Programansvarig: Olga Chkanikova

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2019

Fashion retail marknadsföring och kommunikation

 • Kursinformation för Fashion retail marknadsföring och kommunikation
 • Anmälningskod: M11V9
 • Typ: Obl.
 • Period: 21 januari — 31 mars

Projektledning och entreprenörskap

 • Kursinformation för Projektledning och entreprenörskap
 • Anmälningskod: M12V9
 • Typ: Obl.
 • Period: 21 januari — 31 mars

Examensarbete i textilt management

 • Kursinformation för Examensarbete i textilt management
 • Anmälningskod: M16V9
 • Typ: Obl.
 • Period: 1 april — 9 juni

Hösten 2018

Företagande och affärer i textil och modebranschen

 • Kursinformation för Företagande och affärer i textil och modebranschen
 • Anmälningskod: M56H8
 • Typ: Valbar
 • Period: 3 september — 30 september

Introduktion till Textilt Management och Företagsekonomi

 • Kursinformation för Introduktion till Textilt Management och Företagsekonomi
 • Anmälningskod: M55H8
 • Typ: Valbar
 • Period: 3 september — 30 september

Metodologi och vetenskapsteori i Textilt Management

 • Kursinformation för Metodologi och vetenskapsteori i Textilt Management
 • Anmälningskod: M58H8
 • Typ: Obl.
 • Period: 3 september — 11 november

Hållbarhetsinriktade affärsmodeller inom textil och konfektion

 • Kursinformation för Hållbarhetsinriktade affärsmodeller inom textil och konfektion
 • Anmälningskod: M57H8
 • Typ: Obl.
 • Period: 1 oktober — 11 november

Hållbar styrning av värdekedjor inom textil- och klädindustrin

 • Kursinformation för Hållbar styrning av värdekedjor inom textil- och klädindustrin
 • Anmälningskod: M60H8
 • Typ: Obl.
 • Period: 12 november — 20 januari

Management av produktutveckling och innovation i textil och konfektion

 • Kursinformation för Management av produktutveckling och innovation i textil och konfektion
 • Anmälningskod: M59H8
 • Typ: Obl.
 • Period: 12 november — 20 januari