Olga Chkanikova

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4058

E-post: olga.chkanikova@hb.se

Rumsnummer: U323

Signatur: OLCH