Master program: Biblioteks- och informationsvetenskap, Digitala bibliotek och informationstjänster

Dear student,

We welcome you cordially to our programme and hope that you will enjoy our courses. Digital libraries and information services have become a landmark of the modern society. Many organizations that develop digital resources and services require new competence of meeting users, strategic thinking and managing, designing and promoting them. You will have an opportunity to acquire knowledge and skills of investigating, building, running, evaluating and putting to the effective use different types of digital libraries.

Read the entire welcome letter here (pdf).

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet.

Programinformation

Starttermin: Hösten2018 Programkod: BMDD1 Programtillfälleskod: BMDD118h Studietakt: Heltid 100% Studietid: Blandade tider Studieort: Borås

Observera

Studierna är huvudsakligen distansbaserade. Visst deltagande vid träffar i Borås ingår under utbildningen. Dessa träffar sker den 10-14 september 2018, en vecka i februari eller mars 2019, en vecka under hösten 2019 (förmodligen tidigt i september) och en dag för deltagande i masteruppsatsseminarium i månadsskiftet maj-juni 2020 (eller när din uppsats accepteras för seminarieventilering). Kommunikation mellan studenter och lärare sker däremellan via en lärplattform. För att kunna delta i kurserna måste du därför ha tillgång till en dator som du kan installera programvara på och som har Internet-uppkoppling med rimligt hög bandbredd. En smartphone, iPad, Chromebook eller liknande datorliknande redskap räcker inte, även om du kan använda dem för vissa uppgifter. Din Internet-uppkoppling behöver ha minst 10 Mbps nedladdningshastighet, även om du ibland kan klara dig med mindre. Vissa inspelningar kan kräva ännu högre nedladdningshastighet. Du kan komma att behöva köpa viss programvara, även om vi så långt det går försöker utnyttja programvara som inte är avgiftsbelagd för studenterna. För att delta i seminarier online behöver du också ett headset med hörlurar och mikrofon som du kan koppla till din dator. Undervisningsspråket är engelska.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3).

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen

Programansvarig: RAPI

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren2020

Hösten2019

Information retrieval 2

 • Kursinformation för Information retrieval 2
 • Anmälningskod: B63H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september — 3 november

Forskningsmetoder för utveckling av digitala bibliotek

 • Kursinformation för Forskningsmetoder för utveckling av digitala bibliotek
 • Anmälningskod: B62H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september — 19 januari

Teknik för digitala bibliotek 2

 • Kursinformation för Teknik för digitala bibliotek 2
 • Anmälningskod: B64H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 4 november — 19 januari

Våren2019

Användare och informationspraktiker i digitala miljöer

 • Kursinformation för Användare och informationspraktiker i digitala miljöer
 • Anmälningskod: B62V9
 • Typ: Obl.
 • Period: 21 januari — 25 mars

Digitalisering av kulturarvsmaterial

 • Kursinformation för Digitalisering av kulturarvsmaterial
 • Anmälningskod: B56V9
 • Typ: Obl.
 • Period: 21 januari — 9 juni

Interaktionsdesign: användbarhet och interaktion i digitala miljöer

 • Kursinformation för Interaktionsdesign: användbarhet och interaktion i digitala miljöer
 • Anmälningskod: B58V9
 • Typ: Obl.
 • Period: 26 mars — 9 juni

Hösten2018

Information retrieval 1

 • Kursinformation för Information retrieval 1
 • Anmälningskod: B80H8
 • Typ: Obl.
 • Period: 3 september — 5 november

Teknik för digitala bibliotek 1

 • Kursinformation för Teknik för digitala bibliotek 1
 • Anmälningskod: B59H8
 • Typ: Obl.
 • Period: 3 september — 5 november

Utveckling och ledning av digitala bibliotek

 • Kursinformation för Utveckling och ledning av digitala bibliotek
 • Anmälningskod: B58H8
 • Typ: Obl.
 • Period: 6 november — 20 januari