Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor

Välkommen till din nya utbildning!

Längre ner på sidan finner du schema och andra dokument som kan vara bra att läsa igenom inför första terminen. Vi ses i september!

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet.

Programinformation

Starttermin: Hösten 2018
Programkod: AMSTV
Programtillfälleskod: AMSTV18h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Observera

Motivationsbrev I motivationsbrevet som ska skrivas på engelska, motiverar du varför just du ska få en plats vid det program du har sökt. Brevet ska motivera varför du är lämpad att gå programmet och hur du förväntar dig programmet i förhållande till din framtida karriär. Med brevet demonstrerar du också din kommunikativa förmåga. Om du har ansökt till mer än ett masterprogram inom Textilt management (ansökningkoder: 82055, 82057, 82059) ska det vara tydligt i brevet vilka prioriteringar du gjort mellan de olika programmen. Följande måste vara tydligt i brevet: Dina kontaktuppgifter: namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, anmälningsnummer. Brevet får inte vara längre än en A4-sida exklusive kontaktuppgifter. Ladda upp ditt motivationsbrev via meritfliken på "Mina sidor" på www.antagning.se senast den 21 juni 2018. Rekommenderat innehåll Brevet ska ge läsaren en förståelse för vem du är, din akademiska bakgrund, din yrkeserfarenhet och din relation till ämnet textil och mode. Beskriv också dina personliga egenskaper i projekt och individuellt arbete. Intervju De sökande som har valts ut för intervjuer kommer kontaktas med en tid och information för en intervju. Det är den sökandes ansvar att nödvändiga programvaror är installerade på datorn, att internetuppkopplingen är tillräcklig och att det fotot på den identifikationshandling som skickades in i samband med ansökan går att använda för identifiering vid intervjun. Datum för intervjuerna kommer annonseras senare. Den tilldelade tiden för intervju är inte ombokningsbar. Ett schema med intervjutider läggs upp på hemsidan.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Olga Chkanikova

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong/Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2020

Självständigt arbete för masterexamen inom textilt management

Kursinformation för Självständigt arbete för masterexamen inom textilt management
Anmälningskod: M25V0
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 7 juni

Hösten 2019

Efterfrågeprognoser

Kursinformation för Efterfrågeprognoser
Anmälningskod: M62H9
Typ: Obl.
Period: 11 november - 19 januari

Konsumtion och varumärkesbyggande - kulturella perspektiv på modemarknaden

Kursinformation för Konsumtion och varumärkesbyggande - kulturella perspektiv på modemarknaden
Anmälningskod: M71H9
Typ: Obl.
Period: 11 november - 19 januari

Risk och resiliens i textila försörjningskedjor

Kursinformation för Risk och resiliens i textila försörjningskedjor
Anmälningskod: M72H9
Typ: Obl.
Period: 2 september - 10 november

Textila tillämpningar av logistik och produktutveckling

Kursinformation för Textila tillämpningar av logistik och produktutveckling
Anmälningskod: M61H9
Typ: Obl.
Period: 2 september - 10 november

Våren 2019

Fashion retail marknadsföring och kommunikation

Kursinformation för Fashion retail marknadsföring och kommunikation
Anmälningskod: M11V9
Typ: Obl.
Period: 21 januari - 31 mars

Fältstudie i textilt management

Kursinformation för Fältstudie i textilt management
Anmälningskod: M02V9
Typ: Obl.
Period: 1 april - 9 juni

Projektledning och entreprenörskap

Kursinformation för Projektledning och entreprenörskap
Anmälningskod: M12V9
Typ: Obl.
Period: 21 januari - 31 mars

Hösten 2018

Företagande och affärer i textil och modebranschen

Kursinformation för Företagande och affärer i textil och modebranschen
Anmälningskod: M80H8
Typ: Valbar
Period: 3 september - 30 september

Hållbar styrning av värdekedjor inom textil- och klädindustrin

Kursinformation för Hållbar styrning av värdekedjor inom textil- och klädindustrin
Anmälningskod: M60H8
Typ: Obl.
Period: 12 november - 20 januari

Hållbarhetsinriktade affärsmodeller inom textil och konfektion

Kursinformation för Hållbarhetsinriktade affärsmodeller inom textil och konfektion
Anmälningskod: M73H8
Typ: Obl.
Period: 1 oktober - 11 november

Introduktion till Textilt Management och Företagsekonomi

Kursinformation för Introduktion till Textilt Management och Företagsekonomi
Anmälningskod: M79H8
Typ: Valbar
Period: 3 september - 30 september

Management av produktutveckling och innovation i textil och konfektion

Kursinformation för Management av produktutveckling och innovation i textil och konfektion
Anmälningskod: M59H8
Typ: Obl.
Period: 12 november - 20 januari

Metodologi och vetenskapsteori i Textilt Management

Kursinformation för Metodologi och vetenskapsteori i Textilt Management
Anmälningskod: M81H8
Typ: Obl.
Period: 3 september - 11 november