Systemvetarutbildning

Välkommen!

Stort grattis till dig som har valt Systemvetarutbildningen vid Högskolan i Borås och Sektionen för informationsteknologi!

Fokus i Systemvetarutbildningen ligger på att utbilda studenter till duktiga systemutvecklare. Det innebär bl a att kunna analysera företags behov av IT-stöd, planera och designa utformningen av en IT-lösning och att kunna bygga denna. IT-lösningarna skall både förbättra och skapa nya möjligheter för företag och deras användare. I utbildningen arbetar vi med moderna arbetssätt, metoder och utvecklingsverktyg för att utveckla IT-lösningar. Det första året ges grunder i programmering, design och systemering, som sedan byggs på under andra året. Under tredje året genomförs ett större projekt i kursen Systemutvecklingsprojekt. Du avslutar utbildningen med en uppsats för en kandidatexamen inom informatik.

Utbildningen innehåller kurser inom bl a systemutveckling, systemering, programmering, design, affärssystem, test, e-Business, arkitektur och projektledning. Genom hela utbildningen varvas teoretisk och praktiska inslag i form av föreläsningar, handledning, seminarier, gästföreläsare, laborationer, projekt, mm.

Välkommen till en spännande utbildning. Vi ses i början av september!

Hannes Göbel
Programansvarig

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet.

Programinformation

Starttermin: Hösten 2018
Programkod: ASYST
Programtillfälleskod: ASYST18h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Hannes Göbel

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2021

Forskningsmetoder inom informationsteknologi

Kursinformation för Forskningsmetoder inom informationsteknologi
Anmälningskod: I09V1
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 28 mars

Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik

Kursinformation för Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik
Anmälningskod: I11V1
Typ: Obl.
Period: 29 mars - 6 juni

Hösten 2020

Interaktionsdesign 2

Kursinformation för Interaktionsdesign 2
Anmälningskod: I25H0
Typ: Obl.
Period: 9 november - 17 januari

IT Service Management

Kursinformation för IT Service Management
Anmälningskod: I23H0
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 8 november

Systemutvecklingsprojekt

Kursinformation för Systemutvecklingsprojekt
Anmälningskod: I03H0
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 8 november

Våren 2020

Förändringsarbete och design av informationssystem

Kursinformation för Förändringsarbete och design av informationssystem
Anmälningskod: I02V0
Typ: Obl.
Period: 30 mars - 7 juni

Objektorienterad systemutveckling 2

Kursinformation för Objektorienterad systemutveckling 2
Anmälningskod: I03V0
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 29 mars

Hösten 2019

Objektorienterad systemutveckling 1

Kursinformation för Objektorienterad systemutveckling 1
Anmälningskod: I11H9
Typ: Obl.
Period: 11 november - 19 januari

Våren 2019

Grundläggande programmering med C#

Kursinformation för Grundläggande programmering med C#
Anmälningskod: I02V9
Typ: Obl.
Period: 21 januari - 31 mars

Introduktion till verksamhetsprocesser och affärssystem

Kursinformation för Introduktion till verksamhetsprocesser och affärssystem
Anmälningskod: I03V9
Typ: Obl.
Period: 1 april - 9 juni

Systemutvecklare - roller, miljö och praktik

Kursinformation för Systemutvecklare - roller, miljö och praktik
Anmälningskod: I06V9
Typ: Obl.
Period: 21 januari - 31 mars

Hösten 2018

Introduktion till programutveckling - från information till tillämpning

Kursinformation för Introduktion till programutveckling - från information till tillämpning
Anmälningskod: I09H8
Typ: Obl.
Period: 3 september - 11 november

System- och organisationsteori

Kursinformation för System- och organisationsteori
Anmälningskod: I04H8
Typ: Obl.
Period: 3 september - 11 november

Systemanalys och design

Kursinformation för Systemanalys och design
Anmälningskod: I05H8
Typ: Obl.
Period: 12 november - 20 januari