Bibliotekarie

Välkommen!

Du som läser detta brev har valt att läsa Bibliotekarieprogrammet. Vi är väldigt glada att kunna välkomna dig till en spännande utbildning!

Att studera biblioteks- och informationsvetenskap idag innebär att du skaffar dig kunskap om hur du navigerar i informationsflöden, hur du värderar information och hur information kan organiseras och tillgängliggöras så att den blir användbar för dig själv och andra. Att vara bibliotekarie handlar ofta om att möta andra människor, att vägleda dem som söker efter information och kulturupplevelser, och att stödja dem i att själva kunna finna och värdera information. Det här är kunskaper som efterfrågas på såväl folkbibliotek, forskningsbibliotek och skolbibliotek som i andra verksamheter. I Bibliotekarieprogrammet kommer du därför att läsa kurser som behandlar bibliotekariens centrala kompetenser: att söka, organisera och förmedla kunskap.

Utbildningen innehåller också kurser som handlar om hur olika typer av bibliotek är uppbyggda och fungerar i samhället, liksom om hur människor använder sig av informationsresurser i vidare mening – digitala tjänster, skönlitteratur eller vetenskapligt material. Förmågan att identifiera och läsa vetenskapliga texter beskrivs ofta som en av nyckelkompetenserna i informations- och kunskaps-samhället, liksom att ha grundläggande förmåga att skriva sådana själv. Därför ingår moment i utbildningen som ger dig analytiska, biblioteks- och informationsvetenskapliga redskap.

Du tränar på att använda dessa redskap i alla kurser, men särskilt genom att skriva en kandidatuppsats. Under utbildningen erbjuder vi ett antal valbara kurser där du också kan fördjupa dig i något ämne, alternativt bredda dina kunskaper.

Genom studiebesök, gästföreläsare, projektarbeten och många exempel från den svenska biblioteksvärlden kommer du under utbildningen att få kontakt med din framtida arbetsmarknad. Under utbildningen kommer du dessutom att erbjudas möjligheten att träffa en mentor från biblioteksfältet, som kan hjälpa dig att se hur dina kunskaper från utbildningen kan tillämpas i praktiken. Ofta leder kontakten med mentorn till ett ömsesidigt lärande och idéutbyte.

Vi har ett stort internationellt nätverk som innefattar kontakter med utbildningar i Norden, Europa och andra delar av världen. Som student på Bibliotekarieprogrammet har du möjlighet att delta i internationaliseringen genom att läsa utomlands, genom att skriva din kandidatuppsats som en ”Minor Field Study” i ett utvecklingsland, eller genom att delta i en biblioteks- och informations-vetenskaplig konferens av och för studenter från hela Europa. Dessutom kommer du att träffa lärare och studenter från andra länder under din studietid i Borås.

Avslutningsvis vill vi än en gång välkomna dig till vår utbildning. Vi ser fram emot att träffa dig i september och hoppas att du kommer att trivas hos oss!

Maria Ringbo och Malin Utter
programansvariga

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet.

Programinformation

Starttermin: Hösten2019 Programkod: NGBIB Programtillfälleskod: NGBIB19h Studietakt: Heltid 100% Studietid: Dag Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3).

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen

Programansvarig: Maria Ringbo

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren2022

Vetenskapsteori och forskningsmetoder II

 • Kursinformation för Vetenskapsteori och forskningsmetoder II
 • Anmälningskod: B07V2
 • Typ: Obl.
 • Period: 17 januari — 20 februari

Ledarskap och hållbar utveckling för bibliotek

 • Kursinformation för Ledarskap och hållbar utveckling för bibliotek
 • Anmälningskod: B20V2
 • Typ: Obl.
 • Period: 21 februari — 24 mars

Hösten2021

Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 2

 • Kursinformation för Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 2
 • Anmälningskod: B07H1
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 augusti — 29 september

Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 2

 • Kursinformation för Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 2
 • Anmälningskod: B29H1
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 september — 31 oktober

Kunskapsorganisation 3: Bibliografisk samverkan

 • Kursinformation för Kunskapsorganisation 3: Bibliografisk samverkan
 • Anmälningskod: B32H1
 • Typ: Obl.
 • Period: 1 november — 30 november

Informationskompetenser

 • Kursinformation för Informationskompetenser
 • Anmälningskod: B48H1
 • Typ: Valbar
 • Period: 1 december — 16 januari

Klassifikation: SAB-systemet och klassifikationsteori

 • Kursinformation för Klassifikation: SAB-systemet och klassifikationsteori
 • Anmälningskod: B50H1
 • Typ: Valbar
 • Period: 1 december — 16 januari

Våren2021

Professionell informationssökning

 • Kursinformation för Professionell informationssökning
 • Anmälningskod: B04V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 18 januari — 18 februari

Bibliotek och användare 2

 • Kursinformation för Bibliotek och användare 2
 • Anmälningskod: B05V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 19 februari — 24 mars

Informationskompetens och lärande

 • Kursinformation för Informationskompetens och lärande
 • Anmälningskod: B25V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 25 mars — 29 april

Det samtida barnbiblioteket

 • Kursinformation för Det samtida barnbiblioteket
 • Anmälningskod: B41V1
 • Typ: Valbar
 • Period: 30 april — 6 juni

Internet, samhälle och politik

 • Kursinformation för Internet, samhälle och politik
 • Anmälningskod: B43V1
 • Typ: Valbar
 • Period: 30 april — 6 juni

Hösten2020

Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 1

 • Kursinformation för Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 1
 • Anmälningskod: B05H0
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 augusti — 30 september

Kunskapsorganisation 2: kontrollerade vokabulärer

 • Kursinformation för Kunskapsorganisation 2: kontrollerade vokabulärer
 • Anmälningskod: B39H0
 • Typ: Obl.
 • Period: 1 oktober — 1 november

Bibliotek i samhället 2

 • Kursinformation för Bibliotek i samhället 2
 • Anmälningskod: B42H0
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 november — 1 december

Bibliometrins grunder

 • Kursinformation för Bibliometrins grunder
 • Anmälningskod: B57H0
 • Typ: Valbar
 • Period: 2 december — 17 januari

IKT för undervisande bibliotekarier

 • Kursinformation för IKT för undervisande bibliotekarier
 • Anmälningskod: B56H0
 • Typ: Valbar
 • Period: 2 december — 17 januari

Våren2020

Bibliotek och användare 1

 • Kursinformation för Bibliotek och användare 1
 • Anmälningskod: B01V0
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 januari — 20 februari

Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1

 • Kursinformation för Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1
 • Anmälningskod: B02V0
 • Typ: Obl.
 • Period: 21 februari — 25 mars

Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 1

 • Kursinformation för Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 1
 • Anmälningskod: B30V0
 • Typ: Obl.
 • Period: 26 mars — 3 maj

Barn, unga, läsning och samhället

 • Kursinformation för Barn, unga, läsning och samhället
 • Anmälningskod: B51V0
 • Typ: Valbar
 • Period: 4 maj — 7 juni

Elektronisk publicering med XHTML och CSS (Inställd)

31BEL1

Klassifikation: SAB-systemet och klassifikationsteori

 • Kursinformation för Klassifikation: SAB-systemet och klassifikationsteori
 • Anmälningskod: B47V0
 • Typ: Valbar
 • Period: 4 maj — 7 juni

Litteraturförmedling på bibliotek

 • Kursinformation för Litteraturförmedling på bibliotek
 • Anmälningskod: B49V0
 • Typ: Valbar
 • Period: 4 maj — 7 juni

Skolbibliotekariens roll i lärandemiljöer

 • Kursinformation för Skolbibliotekariens roll i lärandemiljöer
 • Anmälningskod: B57V0
 • Typ: Valbar
 • Period: 4 maj — 7 juni

Vetenskaplig publicering

 • Kursinformation för Vetenskaplig publicering
 • Anmälningskod: B45V0
 • Typ: Valbar
 • Period: 4 maj — 7 juni

Hösten2019

Introduktion till högre studier i biblioteks- och informationsvetenskap

 • Kursinformation för Introduktion till högre studier i biblioteks- och informationsvetenskap
 • Anmälningskod: B01H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september — 3 november

Bibliotek i samhället 1

 • Kursinformation för Bibliotek i samhället 1
 • Anmälningskod: B33H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 4 november — 3 december

Kunskapsorganisation 1: Klassifikation

 • Kursinformation för Kunskapsorganisation 1: Klassifikation
 • Anmälningskod: B34H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 4 december — 19 januari