Maskiningenjör - produktutveckling

Välkommen till Högskolan i Borås och din nya utbildning!

Terminen startar den 2 september med introduktionsdagar tillsammans med Studentkåren i Borås. Den 4 september anordnas Enter - en gemensam introduktionsdag med information och festliga aktiviteter för studenter inom Akademin för textil, teknik och ekonomi. Mer information om Enter hittar du här.

Nedan hittar du också ditt schema med information om kursstart och lokal med mera.

Vi ses i september!

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. 

Programinformation

Starttermin: Hösten 2019
Programkod: TGMAI
Programtillfälleskod: TGMAI19h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Magnus Bengtsson

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Blockschema Maskiningenjör (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong/Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2021

Konstruktionsprojekt

Kursinformation för Konstruktionsprojekt
Anmälningskod: E16H1
Typ: Obl.
Period: 8 november - 16 januari

Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning

Kursinformation för Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning
Anmälningskod: E10H1
Typ: Obl.
Period: 30 augusti - 7 november

Våren 2021

Hösten 2020

Kvalitet och ledningssystem

Kursinformation för Kvalitet och ledningssystem
Anmälningskod: E64H0
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 1 november

Våren 2020

Linjär algebra, inriktning Bygg - och Maskiningenjörer

Kursinformation för Linjär algebra, inriktning Bygg - och Maskiningenjörer
Anmälningskod: E05V0
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 22 mars

Mekanik för maskiningenjörer

Kursinformation för Mekanik för maskiningenjörer
Anmälningskod: E90V0
Typ: Obl.
Period: 23 mars - 7 juni

Hösten 2019

Datorstödd konstruktion

Kursinformation för Datorstödd konstruktion
Anmälningskod: E57H9
Typ: Obl.
Period: 4 november - 19 januari

Introduktion till maskiningenjör

Kursinformation för Introduktion till maskiningenjör
Anmälningskod: E55H9
Typ: Obl.
Period: 2 september - 3 november

Matematisk analys, inriktning Bygg- & Maskiningenjörer

Kursinformation för Matematisk analys, inriktning Bygg- & Maskiningenjörer
Anmälningskod: E17H9
Typ: Obl.
Period: 4 november - 19 januari

Miljövetenskap och miljöskydd för en mer hållbar utveckling

Kursinformation för Miljövetenskap och miljöskydd för en mer hållbar utveckling
Anmälningskod: E56H9
Typ: Obl.
Period: 2 september - 3 november