Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Välkommen!

Grattis till din plats på Högskolan i Borås och till att du har valt att utbilda dig till grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6! Du lämnar nu din egen elevroll bakom dig för att tillägna dig en yrkesroll där du ansvarar för elevers utveckling och lärande. Framför dig har du åtta spännande och lärorika terminer.

Vårt kännetecken här vid Högskolan i Borås är att du läser ämnen och ämnesdidaktik parallellt. Utbildningen är både teoretisk och praktisk och under hela utbildningstiden finns en tydlig koppling till yrkeslivet. Redan under den första terminen får du möjlighet att prova lärarrollen under två veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Läs hela välkomstbrevet här (pdf)

För information gällande högskolans anpassningar till Covid-19 läs på www.hb.se/Student/

Programinformation

Starttermin: Hösten 2020
Programkod: LAG46
Programtillfälleskod: LAG4620h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Maria Ferlin

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Välkomstbrev (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2023

Engelska och engelskdidaktik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II

 • Kursinformation för Engelska och engelskdidaktik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II
 • Anmälningskod: L42V3
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 4 juni

Svenska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II

 • Kursinformation för Svenska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II
 • Anmälningskod: L30V3
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 4 juni

Hösten 2022

Engelska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I

 • Kursinformation för Engelska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I
 • Anmälningskod: L34H2
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 15 januari

Matematik med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II

 • Kursinformation för Matematik med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II
 • Anmälningskod: L33H2
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 15 januari

Våren 2022

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet
 • Anmälningskod: L13V2
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 mars - 5 juni

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2: Specialpedagogiska perspektiv

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2: Specialpedagogiska perspektiv
 • Anmälningskod: L05V2
 • Typ: Obl.
 • Period: 17 januari - 20 februari

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering
 • Anmälningskod: L06V2
 • Typ: Obl.
 • Period: 21 februari - 27 mars

Hösten 2021

Bild för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

 • Kursinformation för Bild för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6
 • Anmälningskod: L28H1
 • Typ: Valbar
 • Period: 30 augusti - 16 januari

Idrott och hälsa för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

 • Kursinformation för Idrott och hälsa för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6
 • Anmälningskod: L54H1
 • Typ: Valbar
 • Period: 30 augusti - 16 januari

Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6. Tillval variant II.

 • Kursinformation för Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6. Tillval variant II.
 • Anmälningskod: L20H1
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 augusti - 16 januari

Samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

 • Kursinformation för Samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6
 • Anmälningskod: L27H1
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 augusti - 16 januari

Våren 2021

Matematik med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I

 • Kursinformation för Matematik med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I
 • Anmälningskod: L52V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 18 januari - 6 juni

Svenska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I

 • Kursinformation för Svenska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I
 • Anmälningskod: L51V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 18 januari - 6 juni

Hösten 2020

Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare
 • Anmälningskod: L03H0
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 augusti - 17 januari