Masterprogram i resursåtervinning

Välkommen till masterprogram i resursåtervinning!

Läs välkomstbrevet pdf.

31 augusti, Introduktionsdag med Studentkåren i Borås. Läs mer om den digitala introduktionen.
1 september, Program och kursstart: Programstart kl. 08.45 (se KronoX för lokal).
Kursstart Resursåtervinning 5 hp, kl. 10:15 (se KronoX för lokal)
2 september, Enter2020, en introduktionsdag för alla studenter som läser en utbildning inom teknik, textil och ekonomi. Dagen är helt digital och en separat inbjudan har skickats ut.

Karta över Campus

Den 1 september kommer ni att få ert chip kl. 10:00 i A315.

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Masterprogram i Resursåtervinning (extern länk).

Programinformation

Starttermin: Hösten 2020
Programkod: KMREC
Programtillfälleskod: KMREC20h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Anita Pettersson

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Blockschema Masterutbildning i resursåtervinning HT20.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2021

Bioprocessdesign

Kursinformation för Bioprocessdesign
Anmälningskod: E59V1
Gruppnamn: Bioteknik
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 6 juni

Modellering av förbränningsprocesser – teori och tillämpning

Kursinformation för Modellering av förbränningsprocesser – teori och tillämpning
Anmälningskod: E63V1
Gruppnamn: Energiteknik
Typ: Obl.
Period: 22 mars - 6 juni

Polymera material och miljön

Kursinformation för Polymera material och miljön
Anmälningskod: E65V1
Gruppnamn: Polymerteknik
Typ: Obl.
Period: 22 mars - 6 juni

Polymerteknologi

Kursinformation för Polymerteknologi
Anmälningskod: E64V1
Gruppnamn: Polymerteknik
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 21 mars

Processdesign - Produktion av energibärare

Kursinformation för Processdesign - Produktion av energibärare
Anmälningskod: E61V1
Gruppnamn: Energiteknik
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 6 juni

Resursåtervinning II

Kursinformation för Resursåtervinning II
Anmälningskod: E62V1
Gruppnamn: Energiteknik
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 21 mars

Resursåtervinning II

Kursinformation för Resursåtervinning II
Anmälningskod: E62V1
Gruppnamn: Polymerteknik
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 21 mars

Hösten 2020

Biobränsle och biologisk behandling av avfall

Kursinformation för Biobränsle och biologisk behandling av avfall
Anmälningskod: E95H0
Typ: Obl.
Period: 2 november - 17 januari

Energiomvandling ur avfall - viktiga processteg

Kursinformation för Energiomvandling ur avfall - viktiga processteg
Anmälningskod: E94H0
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 17 januari

Introduktion till polymera material

Kursinformation för Introduktion till polymera material
Anmälningskod: E97H0
Typ: Obl.
Period: 2 november - 17 januari

Termisk energiåtervinning

Kursinformation för Termisk energiåtervinning
Anmälningskod: E96H0
Typ: Obl.
Period: 2 november - 17 januari