Sjuksköterskeutbildning

Välkomstbrev Sjuksköterskeutbildningen start höstterminen 2020 (pdf)

Länk till schema
OBS: ändringar kan ske med kort varsel så det är bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet.

Programinformation

Starttermin: Hösten 2020
Programkod: GSJUK
Programtillfälleskod: GSJUK20h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Ulrika Blom

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong/Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2022

Omvårdnad med inriktning mot sjuksköterskans profession II

Kursinformation för Omvårdnad med inriktning mot sjuksköterskans profession II
Anmälningskod: W19V2
Typ: Obl.
Period: 11 april - 5 juni

Omvårdnad med inriktning mot sjuksköterskans profession II

Kursinformation för Omvårdnad med inriktning mot sjuksköterskans profession II
Anmälningskod: W20V2
Typ: Obl.
Period: 28 februari - 24 april

Omvårdnad med inriktning mot sjuksköterskans profession II

Kursinformation för Omvårdnad med inriktning mot sjuksköterskans profession II
Anmälningskod: W21V2
Typ: Obl.
Period: 17 januari - 13 mars

Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom II

Kursinformation för Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom II
Anmälningskod: W16V2
Typ: Obl.
Period: 28 februari - 10 april

Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom II

Kursinformation för Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom II
Anmälningskod: W17V2
Typ: Obl.
Period: 17 januari - 27 februari

Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom II

Kursinformation för Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom II
Anmälningskod: W18V2
Typ: Obl.
Period: 25 april - 5 juni

Vetenskaplig teori och metod och förbättringskunskap

Kursinformation för Vetenskaplig teori och metod och förbättringskunskap
Anmälningskod: W13V2
Typ: Obl.
Period: 17 januari - 27 februari

Vetenskaplig teori och metod och förbättringskunskap

Kursinformation för Vetenskaplig teori och metod och förbättringskunskap
Anmälningskod: W14V2
Typ: Obl.
Period: 25 april - 5 juni

Vetenskaplig teori och metod och förbättringskunskap

Kursinformation för Vetenskaplig teori och metod och förbättringskunskap
Anmälningskod: W15V2
Typ: Obl.
Period: 14 mars - 24 april

Hösten 2021

Kliniska färdigheter

Kursinformation för Kliniska färdigheter
Anmälningskod: W07H1
Typ: Obl.
Period: 30 augusti - 19 september

Omvårdnad med inriktning mot sjuksköterskans profession I

Kursinformation för Omvårdnad med inriktning mot sjuksköterskans profession I
Anmälningskod: W11H1
Gruppnamn: A
Typ: Obl.
Period: 8 november - 19 december

Omvårdnad med inriktning mot sjuksköterskans profession I

Kursinformation för Omvårdnad med inriktning mot sjuksköterskans profession I
Anmälningskod: W10H1
Gruppnamn: B
Typ: Obl.
Period: 20 september - 31 oktober

Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom I

Kursinformation för Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom I
Anmälningskod: W12H1
Typ: Obl.
Period: 20 december - 16 januari

Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad II

Kursinformation för Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad II
Anmälningskod: W08H1
Gruppnamn: A
Typ: Obl.
Period: 20 september - 7 november

Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad II

Kursinformation för Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad II
Anmälningskod: W09H1
Gruppnamn: B
Typ: Obl.
Period: 1 november - 19 december

Våren 2021

Farmakologi och läkemedelsräkning

Kursinformation för Farmakologi och läkemedelsräkning
Anmälningskod: W04V1
Typ: Obl.
Period: 1 mars - 4 april

Mikrobiologi och vårdhygien

Kursinformation för Mikrobiologi och vårdhygien
Anmälningskod: W05V1
Typ: Obl.
Period: 5 april - 25 april

Somatisk ohälsa och sjukdom

Kursinformation för Somatisk ohälsa och sjukdom
Anmälningskod: W03V1
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 28 februari

Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad I

Kursinformation för Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad I
Anmälningskod: W06V1
Typ: Obl.
Period: 26 april - 6 juni

Hösten 2020

Introduktion till vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad

Kursinformation för Introduktion till vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad
Anmälningskod: W01H0
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 8 november