Sjuksköterskeutbildning

Välkomstbrev Sjuksköterskeutbildningen start höstterminen 2020 (pdf)

Länk till schema
OBS: ändringar kan ske med kort varsel så det är bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet.

Programinformation

Starttermin: Hösten 2020
Programkod: GSJUK
Programtillfälleskod: GSJUK20h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Ulrika Blom

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2023

Slutexaminationer i klinisk omvårdnad

 • Kursinformation för Slutexaminationer i klinisk omvårdnad
 • Anmälningskod: W34V3
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 februari - 4 juni

Vetenskaplig teori och metod

 • Kursinformation för Vetenskaplig teori och metod
 • Anmälningskod: W32V3
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 19 februari

Hösten 2022

Hälsofrämjande och förebyggande vård

 • Kursinformation för Hälsofrämjande och förebyggande vård
 • Anmälningskod: W25H2
 • Gruppnamn: A
 • Typ: Obl.
 • Period: 3 oktober - 6 november

Hälsofrämjande och förebyggande vård

 • Kursinformation för Hälsofrämjande och förebyggande vård
 • Anmälningskod: W27H2
 • Gruppnamn: C
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 2 oktober

Hälsofrämjande och förebyggande vård

 • Kursinformation för Hälsofrämjande och förebyggande vård
 • Anmälningskod: W26H2
 • Gruppnamn: B
 • Typ: Obl.
 • Period: 14 november - 18 december

Komplex vård

 • Kursinformation för Komplex vård
 • Anmälningskod: W28H2
 • Gruppnamn: A
 • Typ: Obl.
 • Period: 7 november - 18 december

Multifaktoriell ohälsa och sjukdom

 • Kursinformation för Multifaktoriell ohälsa och sjukdom
 • Anmälningskod: W31H2
 • Typ: Obl.
 • Period: 19 december - 15 januari

Vårdande bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom och ohälsa

 • Kursinformation för Vårdande bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom och ohälsa
 • Anmälningskod: W22H2
 • Gruppnamn: A
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 2 oktober

Vårdande bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom och ohälsa

 • Kursinformation för Vårdande bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom och ohälsa
 • Anmälningskod: W24H2
 • Gruppnamn: C
 • Typ: Obl.
 • Period: 14 november - 18 december

Vårdande bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom och ohälsa

 • Kursinformation för Vårdande bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom och ohälsa
 • Anmälningskod: W23H2
 • Gruppnamn: B
 • Typ: Obl.
 • Period: 10 oktober - 13 november

Våren 2022

Omvårdnad med inriktning mot sjuksköterskans profession II

 • Kursinformation för Omvårdnad med inriktning mot sjuksköterskans profession II
 • Anmälningskod: W20V2
 • Gruppnamn: B
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 februari - 24 april

Omvårdnad med inriktning mot sjuksköterskans profession II

 • Kursinformation för Omvårdnad med inriktning mot sjuksköterskans profession II
 • Anmälningskod: W21V2
 • Gruppnamn: C
 • Typ: Obl.
 • Period: 17 januari - 13 mars

Omvårdnad med inriktning mot sjuksköterskans profession II

 • Kursinformation för Omvårdnad med inriktning mot sjuksköterskans profession II
 • Anmälningskod: W19V2
 • Gruppnamn: A
 • Typ: Obl.
 • Period: 11 april - 5 juni

Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom II

 • Kursinformation för Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom II
 • Anmälningskod: W17V2
 • Gruppnamn: B
 • Typ: Obl.
 • Period: 17 januari - 27 februari

Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom II

 • Kursinformation för Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom II
 • Anmälningskod: W18V2
 • Gruppnamn: C
 • Typ: Obl.
 • Period: 25 april - 5 juni

Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom II

 • Kursinformation för Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom II
 • Anmälningskod: W16V2
 • Gruppnamn: A
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 februari - 10 april

Vetenskaplig teori och metod och förbättringskunskap

 • Kursinformation för Vetenskaplig teori och metod och förbättringskunskap
 • Anmälningskod: W14V2
 • Gruppnamn: B
 • Typ: Obl.
 • Period: 25 april - 5 juni

Vetenskaplig teori och metod och förbättringskunskap

 • Kursinformation för Vetenskaplig teori och metod och förbättringskunskap
 • Anmälningskod: W15V2
 • Gruppnamn: C
 • Typ: Obl.
 • Period: 14 mars - 24 april

Vetenskaplig teori och metod och förbättringskunskap

 • Kursinformation för Vetenskaplig teori och metod och förbättringskunskap
 • Anmälningskod: W13V2
 • Gruppnamn: A
 • Typ: Obl.
 • Period: 17 januari - 27 februari

Hösten 2021

Kliniska färdigheter

 • Kursinformation för Kliniska färdigheter
 • Anmälningskod: W07H1
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 augusti - 19 september

Omvårdnad med inriktning mot sjuksköterskans profession I

 • Kursinformation för Omvårdnad med inriktning mot sjuksköterskans profession I
 • Anmälningskod: W11H1
 • Gruppnamn: A
 • Typ: Obl.
 • Period: 8 november - 19 december

Omvårdnad med inriktning mot sjuksköterskans profession I

 • Kursinformation för Omvårdnad med inriktning mot sjuksköterskans profession I
 • Anmälningskod: W10H1
 • Gruppnamn: B
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 september - 31 oktober

Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom I

 • Kursinformation för Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom I
 • Anmälningskod: W12H1
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 december - 16 januari

Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad II

 • Kursinformation för Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad II
 • Anmälningskod: W08H1
 • Gruppnamn: A
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 september - 7 november

Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad II

 • Kursinformation för Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad II
 • Anmälningskod: W09H1
 • Gruppnamn: B
 • Typ: Obl.
 • Period: 1 november - 19 december

Våren 2021

Farmakologi och läkemedelsräkning

 • Kursinformation för Farmakologi och läkemedelsräkning
 • Anmälningskod: W04V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 1 mars - 4 april

Mikrobiologi och vårdhygien

 • Kursinformation för Mikrobiologi och vårdhygien
 • Anmälningskod: W05V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 5 april - 25 april

Somatisk ohälsa och sjukdom

 • Kursinformation för Somatisk ohälsa och sjukdom
 • Anmälningskod: W03V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 18 januari - 28 februari

Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad I

 • Kursinformation för Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad I
 • Anmälningskod: W06V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 26 april - 6 juni

Hösten 2020

Introduktion till vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad

 • Kursinformation för Introduktion till vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad
 • Anmälningskod: W01H0
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 augusti - 8 november