Sjuksköterskeutbildning

Välkomstbrev Sjuksköterskeutbildningen start höstterminen 2020 (pdf)

Länk till schema
OBS: ändringar kan ske med kort varsel så det är bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet.

Programinformation

Starttermin: Hösten 2020
Programkod: GSJUK
Programtillfälleskod: GSJUK20h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Ulrika Blom

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2021

Kliniska färdigheter

Kursinformation för Kliniska färdigheter
Anmälningskod: W07H1
Typ: Obl.
Period: 30 augusti - 19 september

Omvårdnad med inriktning mot sjuksköterskans profession I

Kursinformation för Omvårdnad med inriktning mot sjuksköterskans profession I
Anmälningskod: W11H1
Gruppnamn: A
Typ: Obl.
Period: 8 november - 19 december

Omvårdnad med inriktning mot sjuksköterskans profession I

Kursinformation för Omvårdnad med inriktning mot sjuksköterskans profession I
Anmälningskod: W10H1
Gruppnamn: B
Typ: Obl.
Period: 20 september - 31 oktober

Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom I

Kursinformation för Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom I
Anmälningskod: W12H1
Typ: Obl.
Period: 20 december - 16 januari

Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad II

Kursinformation för Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad II
Anmälningskod: W08H1
Gruppnamn: A
Typ: Obl.
Period: 20 september - 7 november

Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad II

Kursinformation för Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad II
Anmälningskod: W09H1
Gruppnamn: B
Typ: Obl.
Period: 1 november - 19 december

Våren 2021

Farmakologi och läkemedelsräkning

Kursinformation för Farmakologi och läkemedelsräkning
Anmälningskod: W04V1
Typ: Obl.
Period: 1 mars - 4 april

Mikrobiologi och vårdhygien

Kursinformation för Mikrobiologi och vårdhygien
Anmälningskod: W05V1
Typ: Obl.
Period: 5 april - 25 april

Somatisk ohälsa och sjukdom

Kursinformation för Somatisk ohälsa och sjukdom
Anmälningskod: W03V1
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 28 februari

Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad I

Kursinformation för Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad I
Anmälningskod: W06V1
Typ: Obl.
Period: 26 april - 6 juni

Hösten 2020

Introduktion till vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad

Kursinformation för Introduktion till vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad
Anmälningskod: W01H0
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 8 november