Systemvetarutbildning

Programinformation

Starttermin: Hösten 2020
Programkod: ASYST
Programtillfälleskod: ASYST20h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Patrik Hedberg

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2023

Forskningsmetoder inom informationsteknologi

 • Kursinformation för Forskningsmetoder inom informationsteknologi
 • Anmälningskod: I10V3
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 26 mars

Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik

 • Kursinformation för Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik
 • Anmälningskod: I15V3
 • Typ: Obl.
 • Period: 27 mars - 4 juni

Hösten 2022

IT Service Management

 • Kursinformation för IT Service Management
 • Anmälningskod: I13H2
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 6 november

Systemutvecklingsprojekt

 • Kursinformation för Systemutvecklingsprojekt
 • Anmälningskod: I07H2
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 6 november

Interaktionsdesign 2

 • Kursinformation för Interaktionsdesign 2
 • Anmälningskod: I14H2
 • Typ: Obl.
 • Period: 7 november - 15 januari

Våren 2022

Objektorienterad systemutveckling 2

 • Kursinformation för Objektorienterad systemutveckling 2
 • Anmälningskod: I22V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 17 januari - 27 mars

Förändringsarbete och design av informationssystem

 • Kursinformation för Förändringsarbete och design av informationssystem
 • Anmälningskod: I01V2
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 mars - 5 juni

Hösten 2021

Objektorienterad systemutveckling 1

 • Kursinformation för Objektorienterad systemutveckling 1
 • Anmälningskod: I03H1
 • Typ: Obl.
 • Period: 8 november - 16 januari

Våren 2021

Grundläggande programmering med C#

 • Kursinformation för Grundläggande programmering med C#
 • Anmälningskod: I01V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 18 januari - 28 mars

Systemutvecklare - roller, miljö och praktik

 • Kursinformation för Systemutvecklare - roller, miljö och praktik
 • Anmälningskod: I12V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 18 januari - 28 mars

Introduktion till verksamhetsprocesser och affärssystem

 • Kursinformation för Introduktion till verksamhetsprocesser och affärssystem
 • Anmälningskod: I04V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 mars - 6 juni

Hösten 2020

Introduktion till programutveckling - från information till tillämpning

 • Kursinformation för Introduktion till programutveckling - från information till tillämpning
 • Anmälningskod: I06H0
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 augusti - 8 november

System- och organisationsteori

 • Kursinformation för System- och organisationsteori
 • Anmälningskod: I02H0
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 augusti - 8 november

Systemanalys och design

 • Kursinformation för Systemanalys och design
 • Anmälningskod: I05H0
 • Typ: Obl.
 • Period: 9 november - 17 januari