Polisprogrammet

Välkomstbrev

Välkommen till Polisprogrammet

 

Programinformation

Starttermin: Hösten2021 Programkod: POLBU Programtillfälleskod: POLPU21h Studietakt: Heltid 100% Studietid: Dag Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för polisiärt arbete (A4).

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: polisutbildning@hb.se
Telefon: 033-435 4014 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen

Dokument

Utbildningsplan Polisprogrammet 200101.pdf

Information om tilläggsbeslut till utbildningsplan_VT23.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren2023

Brottsutredning med inriktning mot våld i nära relationer

 • Kursinformation för Brottsutredning med inriktning mot våld i nära relationer
 • Anmälningskod: 17C31
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari — 19 februari

Akut vård i polisiärt arbete 4

 • Kursinformation för Akut vård i polisiärt arbete 4
 • Anmälningskod: 21C31
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari — 4 juni

Polisiär tjänstefärdighet 4

 • Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 4
 • Anmälningskod: 22C31
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari — 4 juni

Internationellt polisiärt arbete och omvärldens påverkan på polisens uppdrag i Sverige

 • Kursinformation för Internationellt polisiärt arbete och omvärldens påverkan på polisens uppdrag i Sverige
 • Anmälningskod: 18C31
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 februari — 26 mars

Vetenskaplig teori och metod samt examensarbete i polisiärt arbete

 • Kursinformation för Vetenskaplig teori och metod samt examensarbete i polisiärt arbete
 • Anmälningskod: 19C31
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 februari — 14 maj

Polisiärt arbete vid större händelser

 • Kursinformation för Polisiärt arbete vid större händelser
 • Anmälningskod: 20C31
 • Typ:
 • Period: 17 april — 4 juni

Hösten2022

Polisiärt arbete vid psykisk ohälsa och sjukdom samt missbruk

 • Kursinformation för Polisiärt arbete vid psykisk ohälsa och sjukdom samt missbruk
 • Anmälningskod: 11C22
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti — 16 oktober

Akut vård i polisiärt arbete 3

 • Kursinformation för Akut vård i polisiärt arbete 3
 • Anmälningskod: 15C22
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti — 15 januari

Polisiär tjänstefärdighet 3

 • Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 3
 • Anmälningskod: 14C22
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti — 15 januari

Polisiärt arbete i trafik

 • Kursinformation för Polisiärt arbete i trafik
 • Anmälningskod: 13C22
 • Typ: Obl.
 • Period: 21 november — 15 januari

Våren2022

Kriminologi och brottsförebyggande arbete

 • Kursinformation för Kriminologi och brottsförebyggande arbete
 • Anmälningskod: 07C21
 • Typ: Obl.
 • Period: 17 januari — 20 februari

Akut vård i polisiärt arbete 2

 • Kursinformation för Akut vård i polisiärt arbete 2
 • Anmälningskod: 11C21
 • Typ: Obl.
 • Period: 17 januari — 5 juni

Polisiär tjänstefärdighet 2

 • Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 2
 • Anmälningskod: 10C21
 • Typ: Obl.
 • Period: 17 januari — 5 juni

Att arbeta som polis i utsatta områden

 • Kursinformation för Att arbeta som polis i utsatta områden
 • Anmälningskod: 09C21
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 maj — 5 juni

Hösten2021

Introduktion till polisprogrammet och polisprofessionen

 • Kursinformation för Introduktion till polisprogrammet och polisprofessionen
 • Anmälningskod: 05C12
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 augusti — 12 september

Akut vård i polisiärt arbete 1

 • Kursinformation för Akut vård i polisiärt arbete 1
 • Anmälningskod: 21C12
 • Gruppnamn: A
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 augusti — 16 januari

Polisiär tjänstefärdighet 1

 • Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 1
 • Anmälningskod: 15C12
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 augusti — 16 januari

Polisen i samhället

 • Kursinformation för Polisen i samhället
 • Anmälningskod: 02C12
 • Typ: Obl.
 • Period: 13 september — 17 oktober

Polisiär grundkurs

 • Kursinformation för Polisiär grundkurs
 • Anmälningskod: 12C12
 • Typ: Obl.
 • Period: 18 oktober — 5 december