Tekniskt Basår

Välkommen och grattis till din plats på tekniskt basår på Högskolan i Borås!

Vi som arbetar med basåret hoppas att du kommer att få intressant utbildningsår som ger dig behörighet att studera vidare till ditt framtida yrke. Under studieåret kommer du att träffa många nya klasskamrater som du kommer ha stor nytta av i dina studier.  Att studera tillsammans och lära sig av varandra visat sig i många fall vara ett framgångsrikt studiesätt. Med nya vänner på campus har du också tidigt en möjlighet att få en inblick i högskolans olika ingenjörsprogram som ger goda utsikter till ett framtida ingenjörsyrke. Välkommen!

Med Vänliga Hälsningar

Joakim Sandström
Basårsansvarig tekniskt basår.

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet.

Programinformation

Starttermin: Hösten2021 Programkod: KBAST Programtillfälleskod: KBAST21h Studietakt: Heltid 100% Studietid: Dag Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi (A1).

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a1@hb.se
Telefon: 033-435 4011 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen

Programansvarig: Joakim Sandström

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Blockschema Tekniskt basår

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren2022

Hösten2021