Förskollärarutbildning

Välkommen!

Grattis till din plats på Högskolan i Borås och att du har valt att utbilda dig till förskollärare! Ett yrke där du bidrar till barns utveckling och lärande. Du har flera spännande och lärorika terminer i utbildningen framför dig. Utbildningen är både teoretisk, där du tillägnar dig ett akademiskt förhållningssätt och praktisk, där du omsätter teoretiska kunskaper i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på olika förskolor och skolor.

För att få påbörja och genomföra din VFU, måste du lämna in ett önskemål om områdesval till högskolan redan den första studiedagen och du måste också begära ut ett utdrag från belastningsregistret hos polisen. Dessa blanketter hittar du under snabblänkar. Att läsa på högskolan är inte som att läsa på gymnasiet. Du har mycket större frihet, men också större eget ansvar. Att läsa på 100% innebär 40 timmars arbetsvecka. Förutom deltagande på schemalagda aktiviteter och studiegruppsarbeten förväntas du under icke schemalagd tid att läsa litteratur och göra uppgifter.

Ni kommer att vara organiserade i studiegrupper. Studiegruppen är både ett medel för att kunna stödja varandra för att nå så långt i den egna kunskapsutvecklingen som möjligt, men också ett sätt att lära sig hantera grupprocesser. Du kommer i ditt yrke att utveckla grupper och som anställd är arbetslaget och kollegialt lärande en viktig del av skolutveckling.

Under den första terminen läser förskollärarutbildningen och lärarutbildningarna en gemensam utbildningsvetenskaplig kärna. Kursen kommer initialt att fokusera på arbete i grupp och nedanstående titlar ingår tidigt i kursen (tänk på att du kan låna på bibliotek):

Almström Persson, Gunilla, Blomström, Vendela, Vogel, Anna, Wirdenäs, Karolina (2016). Språk i samspel, Retorik för pedagoger. Aglatuq HB, Stockholm.

Bie, Kristin (2014). Reflektionshandboken för pedagoger. 1. uppl. Malmö: Gleerups (122 s)

Nilsson, Björn (2016). Samspel i grupp: introduktion till gruppdynamik. 2., omarb. och utök. uppl. Lund: Studentlitteratur (187 s) 

Högskolan i Borås använder lärplattformen Ping Pong och vid tre tillfällen under vecka 3 och 4 får du som ny programstudent möjlighet till PING PONG-introduktion. Mer information finner du på Studentwebben (svenska sidan) https://www.hb.se/Student/Vi-hjalper-dig/Workshoppar-och-aktiviteter/PING-PONG/

All övrig information kommer vid kursstart. Du behöver inte börja dina studier eller läsa litteratur innan terminen startar.

Varmt välkommen, vi hoppas du kommer att trivas hos oss!

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att titta på schemat regelbundet.

Programinformation

Starttermin: Våren2019 Programkod: LGFÖR Programtillfälleskod: LGFÖR19v Studietakt: Heltid 100% Studietid: Dag Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3).

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen

Programansvarig: Camilla Carlsson

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren2022

Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv
 • Anmälningskod: F10V2
 • Typ: Obl.
 • Period: 17 januari — 27 mars

Examensarbete: Att utforska pedagogiskt arbete för förskollärare

 • Kursinformation för Examensarbete: Att utforska pedagogiskt arbete för förskollärare
 • Anmälningskod: F49V2
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 mars — 5 juni

Hösten2021

Didaktik, estetiska lärprocesser i språk, kommunikation och matematik 1

 • Kursinformation för Didaktik, estetiska lärprocesser i språk, kommunikation och matematik 1
 • Anmälningskod: F26H1
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 augusti — 7 november

Didaktik, estetiska lärprocesser i språk, kommunikation och matematik 2

 • Kursinformation för Didaktik, estetiska lärprocesser i språk, kommunikation och matematik 2
 • Anmälningskod: F27H1
 • Typ: Obl.
 • Period: 8 november — 16 januari

Våren2021

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2: Specialpedagogiska perspektiv

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2: Specialpedagogiska perspektiv
 • Anmälningskod: F27V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 18 januari — 21 februari

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering
 • Anmälningskod: F29V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 22 februari — 28 mars

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1: Hållbar utveckling och intersektionalitet

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1: Hållbar utveckling och intersektionalitet
 • Anmälningskod: F18V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 mars — 6 juni

Hösten2020

Förskoledidaktiska perspektiv - barn, naturvetenskap och teknik

 • Kursinformation för Förskoledidaktiska perspektiv - barn, naturvetenskap och teknik
 • Anmälningskod: F20H0
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 augusti — 17 januari

Våren2020

Barn, kultur och kommunikation - i ett förskoledidaktiskt perspektiv

 • Kursinformation för Barn, kultur och kommunikation - i ett förskoledidaktiskt perspektiv
 • Anmälningskod: F03V0
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 januari — 7 juni

Hösten2019

Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter

 • Kursinformation för Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter
 • Anmälningskod: F07H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september — 19 januari

Våren2019

Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare
 • Anmälningskod: F07V9
 • Typ: Obl.
 • Period: 21 januari — 9 juni